Site İçi Arama
TR EN
KURUMSAL
ANAOKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
KAYIT BİLGİLERİ
ANAOKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE

LİSE

Servis Birimi Çalışanlarımıza ve Öğrencilerimize İletişim Semineri Verildi

Okulumuz PDR bölümü, okul servis elemanlarıyla ve öğrencilerle servis kuralları ve iletişim becerileri üzerine bir seminer düzenledi.

Seminerde eğitim öğretim sürecinin öğrencinin servis aracına adımını attığı zaman başladığı vurgulanarak iletişimde söz, ses ve beden dilinin kullanımı üzerinde duruldu. Servis içinde gerek güvenli ulaşımdan gerekse psikolojik atmosferden herkesin sorumlu olduğu anlatıldı. Bunu sağlamak adına kaptan, hostes ve öğrencilerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiği söylendi. Bu amaçla servis kuralları hatırlatıldı.

Çalışmada eleştirme, ad takma, gülünç duruma düşürme, emir verme, geçiştirme, gözdağı verme gibi tavırların iletişim engelleri olduğunun altı çizilerek iletişimde empati kurmanın, sosyal psikolojik bağlar kurmanın ve gülümsemenin anahtar rolü dile getirildi.

Devamını Oku  
Öğrencilerimiz Eğitimlerine Kanada'da Devam Ediyor

TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eyaleti Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan okul ortaklığı kapsamında öğrencilerimiz eğitimlerine Kanada'da devam ediyor. Öğrencilerimiz akademik gelişimlerinin yanında kişisel ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlayacak olan değişim programıyla yabancı dillerini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Öğrencilerimize başarı dolu bir dönem diliyoruz.

Devamını Oku  
Okulumuzda P4C Farkıyla Felsefe Dersleri Başladı

Okulumuzda felsefe dersleri, P4C pedagojik yaklaşımıyla gerçekleştiriliyor. M.Lipman, A. M. Sharp, E. Worley, P. Worley ile birlikte anılan P4C yaklaşımı, felsefe tarihini ve akımlarını öğretici nitelikte olmayıp felsefe kavramlarıyla çalışan, kavramları anlamaya çalışan, analiz eden, sınırları konusunda sorular soran, düşünce ve yargıları soruşturup, eleştiri süzgecinden geçiren bir pedagoji. Bu pedagojiyle eleştirel düşünme, kavram analizi, hipotez oluşturma, varsayımları sorgulama, örnek ve karşı-örnek sunma, akıl yürütme, soruşturmayı takip etme, yaratıcılık, analojiler üretme, “ya şöyle olsaydı” türünden alternatifli düşünme, düşünceleri kişiselleştirmeme, gelişen düşüncelerle fikirlerini değiştirebilme esnekliğini kazandırma, düşünceleri birlikte geliştirme, farklı fikirleri kabullenme gibi sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Felsefe yapmayı ve düşünmeyi deneyimleten P4C pedagoji yaklaşımı, katılımcının bilme sürecini inşa edecek yeterlikte olduğunu kabul eder, dersten ziyade bir soruşturma esastır, tarzsa didaktik değil diyalojik yapıdadır. Dolayısıyla söz konusu olan sınıftan farklı olmak üzere aktif ve dinamik niteliklerini sergileyen; “soruşturan topluluk”tur. Öğretmen/Eğitmen ise geleneksel öğretim anlayışındaki; hakem rolündeki sınıfın tek otoritesi, hakim rolündeki gibi neyin, ne kadar doğru olduğunun karar vericisi, tek ve tartışılmaz doğruyu hiyerarşik bir tarzda aktaran bir öğretici gibi olmayıp soruşturma topluluğunun tek tek ve beraberce düşünmesini sağlayan, düşünce ürünlerinin serbestçe dillendirilmesini özendiren bir rehber, kolaylaştırıcıdır.

 
 
Devamını Oku  
Öğrencilerimiz Deprem Konusunda Bilgilendirildi

Son günlerde artçı depremlerin sık yaşandığı ilçemizde; depreme sırasında alınacak önlemler ve binalarda deprem güvenliği konularında öğrencilerimiz bilgilendirildi.

Devamını Oku  
Yabancı Dil Eğitiminde Fark Yaratıyoruz

Yabancı Diller Bölümü olarak, hizmet içi eğitimlerimiz, uluslararası öğretmenlerimizin oryantasyonu ve atölye çalışmalarımız ile yeni eğitim öğretim yılına hazırız. 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış dil programlarımızla yeni başlangıçlara imza atmak için çok heyecanlıyız...

Devamını Oku  
YERLEŞKEMİZ
HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ  Tümünü Gör
ETKİNLİK TAKVİMİ