Site İçi Arama
TR EN
KURUMSAL
ANAOKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
KAYIT BİLGİLERİ
ANAOKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE

ANAOKULU

Okul Müdürümüzden

TED Bodrum Koleji Okul Öncesi olarak bizler, Atatürk’ün önderliğinde 1928 yılında yakılan TED meşalesinin, 2012 yılından beri bir parçasıyız. 

Okul öncesi eğitimi okulumuzda, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. 

Okulumuzda; “Aktif Öğrenme Modeli” ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde çeşitli eğitim yaklaşımlarından, okulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. Çocukların tamamı düşünülerek, Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu işbirliği ile eğitim programı hazırlanmaktadır.

Sınıflarımızda oluşturulan ortamda, çocukların keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanır. Böylelikle çocuklarda kendine saygı ve özgüven gelişimi desteklenir.

TED Bodrum Koleji Okul Öncesi;

  • İş bölümü yapma ve paylaşma,
  • Sorumluluk alma,
  • Sevgi ve saygı,
  • Topluluk içinde yaşama açısından öğrencilerini geleceğe 

hazırlayan bir kurumdur.

Sevgi ve saygılarımla,
Meryem EBREM