Site İçi Arama
TR EN
KURUMSAL
ANAOKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
KAYIT BİLGİLERİ
ANAOKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE

ANAOKULU

Özgün Çalışmalar

GEMS Uygulamaları


Öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını sağlamak, fen ve matematik alanlarındaki başarılarını ilgi çekici yöntemlerle eğlendirerek artırmak amacıyla farklı eğitim programlarını, programımıza entegre etmekteyiz.


GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Temel amacı, öğrencilerin yeni bilgi ve fikirler oluşturmaları, hayat boyu bu becerileri korumaları, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri ve nitelikli gözlem yapma yeteneklerinin gelişimini sağlamaktır. 


GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.


Eko-Okullar Programı


Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. 


Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz, uygulamalarıyla almaya hak kazandığı Yeşil Bayrak’ı gururla dalgalandırmaktadır. 

 

Beslenme Dostu Okul


“Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda yaşam boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedeflemekte, öğrencilerimizi hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olan çalışmalar yapmayı temel prensip olarak benimsemektedir.

 

Beyaz Bayrak


Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika” ile ödüllendirilmiştir.

 

Portfolyo Sunumları


Okulumuzda her dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez öğrenci-veli-öğretmen görüşmeleri (portfolyo sunumları) düzenlenmektedir. Portfolyo sunumlarında öğrenciler; dönem boyu yaptıkları çalışmaları ailelerine anlatır, böylelikle gelişimlerinde sorumluluk üstlenme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimizin akademik hayatı boyunca yapacağı portfolyo çalışmaları, aynı zamanda yurt dışı üniversitelere kabul süreçlerinde önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır. 

 

Kodlama ve Teknoloji


Öğrencilerimizi dijital okur yazarlık alanında yetkin ve donanımlı kılmak amacıyla, teknolojik terminoloji ve tasarım becerilerini geliştirecek eğitim programlarını yıl boyunca uygulamaktayız. Okul öncesinde kodlama ve teknoloji dersimizde amacımız somuttan soyuta giden yıllık program eşliğinde öğrencilerimizin günlük hayatlarında, algoritmik mantığı kavramaları ve uygulamalarını sağlamaktır.

 

Zenginleştirilmiş Yaşam Becerileri Edinme Programı


Zenginleştirilmiş yaşam becerileri edinme programları ile gelişmekte olan bireylerin kendilerini tanımaları, duygu ve ihtiyaçlarını farkederek en uygun yollarla ifade edip karşılama yollarını keşfetmeleri, yakın çevreleri ve yaşadıkları toplumla barış içinde ve uyumlu yaşama yollarını kendi bireysel özelliklerine göre belirleyebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

 

KARBON Öğrenci Takip Sistemi


Okulumuza özgü bir yazılım olan Karbon Öğrenci Takip Sistemi, öğrencinin okul yaşamı boyunca tüm akademik, sosyal, duygusal gelişimini kayıt altına alan web tabanlı bir yazılımdır. Yazılımla, öğrencinin akademik ilerleyişi, derse devamı, ödev durumu, okul yaşamı boyunca yaptığı etkinlikler ve ruhsal gelişimi sıkı bir biçimde takip edilir, arşivlenir.