Çocuk Hakları Kulübü

Çocukların büyüyüp geliştikleri çevrede en iyi şartlara sahip olmaları için toplumsal farkındalığı ön koşul olarak kabul ediyoruz. İnsan haklarının önemini vurgulamak ve çocukların sadece çocuk olmaktan dolayı sahip oldukları haklar konusunda toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesini arzulamaktayız. Çocuk hakları alanındaki çalışmalarımızda öncelikli hedefimiz; çocuklarla ilgili her konuda duyarlılık ve sağduyu yaratmaktır. Bu sayede, toplumun yarınları olan çocukların daha iyi koşullarda yetişmelerine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.


Ansolon