AP

AP dünya çapında 100’den fazla ülkede yer alan lise seviyesindeki okullarda uygulanan global akademik bir programdır. AP başarıları, öğrencilerin 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede; kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve kimi derslerden muaf olmasını sağlamaktadır.

Fen bilimleri, matematik, tarih, sosyal bilimler, sanat ve dünya dilleri disiplinlerinde, üniversite seviyesinde 34 dersten oluşan programın sınavları her yıl Mayıs ayında uygulanmaktadır. Sınavlar üniversite öğretim görevlileri tarafından hazırlanıp puanlandırılmaktadır. AP dersleri, College Board tarafından belirlenen ders programına göre AP sınıflarında 11. sınıftan itibaren verilmektedir.

--

AP is a global academic programme implemented at high-school-level institutions in more than 100 countries. AP success enables students to have priority in admissions into more than 600 universities in more than 60 countries, to gain university credits and to be exempt from certain classes.

There are 34 subjects in the programme including science, mathematics, history, social sciences, arts, and world languages at the higher education level. Exams are organised in May every year. Exams are prepared and scored by academics. Lessons are offered from 11th grade in AP classes in line with the curriculum defined by the College Board.

Atatürk Köşesi

Ansolon