Almanca | Fransızca | İspanyolca Eğitimi

Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.
The limits of my language means the limits of my world.

İlkokul 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini seçerek eğitim almaya başlarlar.

Almanca, Fransızca, İspanyolca eğitim programımızda; sınıf düzeyine göre belirlenmiş, güncel teknik ve metotlarla dört dil becerisi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) dengeli bir biçimde geliştirilerek öğretilmektedir. Programın amacı; öğrencilerin Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerini iletişim ve etkileşim aracı olarak kullanarak bilgi edinebilmelerini, kendilerini hedef dilde ifade edebilmelerini, kişilerle hedef dili kullanarak etkileşimde bulunabilmelerini ve farklı kültürleri tanıyarak sosyal yönden kendilerini geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil eğitiminde 8. sınıf sonunda, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı’na göre A1+ seviyesine ulaşmaktadırlar.

Almanca dersinde öğrencilerimiz Das Akademie tarafından düzenlenen ve Almanca bilgilerini belgelemek amacıyla uluslararası geçerliliği bulunan TELC sınavına girmektedirler.

Okulumuz DELF-DALF sınav merkezidir. Öğrencilerimiz, okulumuzda uygulanan ve tüm Avrupa ülkeleri tarafından onaylanan DELF-DALF sınavına girmekte ve Fransızca dil becerilerini diploma ile belgeleyebilmektedirler.

İspanyolca seviyesinin uluslararası düzeyde tanınması için ise öğrencilerimiz, İspanya Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve değerlendirilen DELE (Yabancı Dil İspanyolca Diploması) sınavına girmektedirler.
Atatürk Köşesi

Ansolon