Kütüphane

TED Bodrum Koleji Kütüphane Birimi’nin hedefi, öğrencilere okuma ve öğrenme şevki aşılamak ve onların bilgiyi yetkin, eleştirel ve etiğe uygun biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bilgi ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri, ihtiyaç duydukları bilgileri bulabilmeleri, ulaştıkları kaynakların niteliğini değerlendirebilmeleri ve araştırmalarının sonuçlarını etkin bir şekilde sunabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmaktadır. Amaç “yaşam boyu öğrenme” ilkesini benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Kütüphanemiz, çeşitli elektronik koleksiyonlar ve hizmetler ile 6000’in üzerinde geleneksel basılı kaynağı bir arada sunmaktadır. Küçük grup çalışmalarına, bireysel okuma çalışmalarına, büyük gruplara yönelik öğretime ve çoklu-ortam sunumlarına elverişli olarak tasarlanmış olan kütüphanemizde, bireysel araştırma ve gruba yönelik öğretim için kullanılan bilgisayar ağları bulunmaktadır.

Kütüphanede, sessiz okuma alanları, öğrenci araştırmalarına yönelik öğretim alanları, süreli yayın ve özel koleksiyon alanları ile birlikte işitsel-görsel koleksiyon alanları yer almaktadır. Kütüphanemiz, öğrencileri araştırmaya davet eden üretken bir öğrenme ortamıdır.

Öğrencilerimiz türlü etkinlik ve uygulamalarla kitap okumaya teşvik edilmektedir. Her ay en çok kitap okuyan öğrencilere “Kitap Kurdu” ödülü verilmektedir. Kitaba ilişkin farkındalığı artırmak için Çocuk Kitapları Haftası ve Kütüphaneler Haftası türlü etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu haftalar boyunca kitap kapaklarını yeniden yorumlamaktan, büyüklerin küçüklere kitap okumasına varan birçok etkinlik düzenlenmektedir. “Kitap Kahramanı Ol” gününde öğrencilerimizin seçtikleri bir kitap kahramanının kılığına bürünerek o kitap hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Ayrıca, yıl boyunca birçok önemli yazar okulumuza davet edilerek öğrencilerle buluşturulmaktadır.

İlgi duyan velilerimizin katıldığı ve her ay bir kitabın okunup üzerine konuşulduğu TED Kitapsever Kulübü, öğrencilerimiz için olumlu model olması nedeniyle Kütüphane Birimimizce titizlikle takip edilmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon