Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüplerimiz

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.

1. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Halk Oyunları Kulübü

Halk oyunları çalışmaları ile öğrencilerimizin ritim duygusu ve sayısal zekâ gelişimlerinin yanı sıra, grup çatısı altında hareket etmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Cimnastik Kulübü

Temel cimnastik becerileri kazandırılması, esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikler geliştirilmesi ve doğru postural gelişim sağlanması hedeflenmektedir.

Drama Kulübü

Drama çalışmaları ile öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu ve öğrencilerin bütün alanlardaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğü oluşturulması hedeflenmektedir.

English Drama Club

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. Böylece öğrencilerimizin drama etkinliklerini İngilizce izlemeleri ve canlandırmaları, hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal bir şekilde uyum sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Music Box Kulübü

Öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama, yaratıcılık, psiko-motor kas gelişimleri desteklenerek, danslar yoluyla müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Farklı türlerde müzikler, beden perküsyonu ritim çalışma- ları ile desteklenerek sergilenecektir.

Dans Kulübü

Dans Kulübünde koordinasyon, denge esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerileri yanında bireysel ve toplu olarak hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Akıl Oyunları Kulübü

Bu kulüp, akıl oyunları türlerini ve bu oyunlarla ilgili genel kavram bilgilerini öğretmeyi amaçlarken; aynı zamanda öğrencilerimizin problem çözme ve başta analitik ve yaratıcı düşünme olmak üzere her türlü düşünce becerilerini geliştirmeyi, beynin yürütücü işlevlerini daha iyi kullanmalarına yardımcı olmayı, bilgilerini etkin ve doğru şekilde ifade edebilme becerilerini de geliştirmeyi hedeemektedir. Bunları yaparken merak etme ve keşif duygularının canlı tutulmasını da sağlamaktadır.

APP Kulübü

Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen eğitimde teknoloji doğru bir şekilde kullanıldığında çocukların öğrenme sürecini önemli oranda destekler. APP CLUB kapsamında oyunlaştırma ile ıpad ve web 2.0 uygulamalarını öğrenecek, bu uygulamaları yakın çevreleri ile paylaşacak ve öğrendikleri ders kazanımlarını uygulamalar üzerinde pekiştirme imkanı bulacaklar. Tasarladıkları ve hayal ettikleri fikirleri dijital dünya üzerinde uygulayacaklar.

Minik Şefler Kulübü

Mutfak atölyemizde öğrencilerimize; bireysel ve grup halinde hareket etme, üretme becerilerini geliştirme, yemek kültürünün yanında hijyen, sorumluluk alma, işe başlama, başladığı işi tamamlama konularında bilinç kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca çıkan ürünler sayesinde başarma duygusunu tatma ve öğrencilerin öz güvenini geliştirmek amaçlanmaktadır. Kavramları uygulayarak öğrenme, yeme, içme ve sofra adabını öğrenme, kendi ihtiyaçlarını karşılama becerilerini de kazanmaları amaçlanır.

Puppet Drama Kulübü

İngilizce kitaplarla dinleme, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi, daha sonra uygun kuklalar ile canlandırılması sağlanacaktır. Öğrencilerimizin role-playing yöntemi ile empati kurma becerilerini de destekleyecek etkinlikler yapılacaktır. Zaman zaman hikayeye farklı sonlar bularak, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını da geliştirmek amaçlanmaktadır.

Seramik Kulübü

Estetik ve görsel biçimlendirme alanı olarak Seramik Kulübünde öğrenciler, öncelikle hayal güçlerini geliştirip, üç boyut algılarını kazanıp, çömlekçi tornası, rölyef çalışmaları, pano düzenlemeleri, heykel çalışmalarıyla ince motor becerilerini güçlendirecekler. Her etkin malzemeyi tanıma ve deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler iki dönemi uygulamalı olarak tamamlayacaklar. Tercih doğrultusunda bireysel sergiler açabilir, okul panolarına dikkati çeken güncel konuları yayınlayarak okul toplumu için farkındalık yaratabilirler.

STEM Challenge Club

Kulübümüzün amacı canlandırıcı ve üretim odaklı öğrenme ortamları sağlayarak öğrencilerimizin bağımsız ve eleştirel düşünebilme, problem çözme, karar alabilme, kendini ifade ederek grup çalışmaları yapabilmelerine olanak sağlamaktır.

Yaratıcı Eller Kulübü

Yaratıcı Eller Kulübü öğrencileri her hafta, kararlaştırdıkları temalar doğrultusunda, hayal güçlerini renge, üç boyuta taşıyabilecekleri, atık materyallerle yaratıcılıklarını güçlendirebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri etkinlikler yapacaklardır.

3 ve 4. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Akıl Oyunları Kulübü

Bu kulüp, akıl oyunları türlerini ve bu oyunlarla ilgili genel kavram bilgilerini öğretmeyi amaçlarken; aynı zamanda öğrencilerimizin problem çözme ve başta analitik ve yaratıcı düşünme olmak üzere her türlü düşünce becerilerini geliştirmeyi, beynin yürütücü işlevlerini daha iyi kullanmalarına yardımcı olmayı, bilgilerini etkin ve doğru şekilde ifade edebilme becerilerini de geliştirmeyi hedeemektedir. Bunları yaparken merak etme ve keşif duygularının canlı tutulmasını da sağlamaktadır.

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeenmektedir.

Cooking Arts Club

Mutfak atölyemizde öğrencilerimize, hedef dil olan İngilizce kullanılarak yaşam becerilerini geliştirmek, grup çalışmasının o önemini (o deneyimlemeleri ve zaman yönetimini öğretmek amacıyla Türk ve dünya mutfağından örnek uygulamalar yapılacaktır. Farklı tarifler ile hem görsel hem de sağlıklı ürünleri eğlenerek ortaya koymayı hedefler. Öğrencilerimizin çeşitli tarifleri uygularken İngilizce olarak mutfak diline de aşina olması sağlanır.

Doğa ve Bilim Kulübü

Öğrencilerimizin doğaya olan merak ve duyarlılıklarını arttırarak, onlara çevre bilinci aşılamak, doğal kaynakları korumak ve bilime karşı merak uyandırılması hedeflenmektedir. - Yarının doğasını bugünden hazırlayabilmek için öğrencilerimizle çeşitli gözlemler, geziler ve etkinlikler ile bilim dünyasında keyifli bir yolculuk yapacağız.

English Debate Club

Öğrencilerimize güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede (o değerlendirebilme yeteneğini (o kazandırıp İngilizce tartışma kültürünün arttırması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin hızlı düşünme, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yetenekleri geliştirilerek münazara yöntem ve kültürünü öğrenmeleri benimsenir.

Oyun Oyuncak Kulübü

Öğrencilerimizin zamanlarını yaratıcı oyunlarla eğlenerek geçirmesi, birlikte oynadıkça arkadaşlarının çoğalması ve hatta arkadaşlarının arkadaşları ile de arkadaş olmaları önemsenir. Oyun oyuncak malzemeleri aylık olarak belirlenip öğrencilerimize bildirilecektir. Hazırlanacak oyun ve oyuncaklar öğretmenlerin liderliğinde (öğrenilip oynandıktan sonra diğer öğrencilere kendi sınıflarında öğretmeleri hedeflenmektedir.

Scratch Kulübü

Scratch ile öğrencilerimiz bilgisayar üzerinde etkileşimli hikâyeler, oyunlar ve çizgi filmler yapabilirler. Scratch Kulübü, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Seramik Kulübü

Seramik Kulübü, öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlayarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmalarını ve özgün çalışmalar yapmalarını hedefler.

Satranç Kulübü

Satranca ilgi duyan ve satranç oynamayı öğrenmek isteyen; dikkat etme, detayları ve uzağı görme, problem çözme yetilerini geliştirmek isteyen üyelerin bir araya gelerek oluşturduğu sosyal bir kulüptür. Öğrencilerimizin satrancın önemini fark etmesi, zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması, güçlü kavrama yeteneğine sahip olmaları, sınırsız bir araştırma ve sentez bilinci kazanabilmeleri, satranç oynarken kendine ve rakibe saygı anlayışını benimsemeleri, kulüp üyeleriyle yapılan aktif satranç oynamanın ve satrancı geliştirmenin yanında, Satranç sporunun yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Müzik Performans Kulübü

Yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Ses ve nefes egzersizleri ile doğru şarkı söyleme, bireysel ya da toplu halde performans gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeflenir.


Yüzme Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

Tenis Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin tenis sporuna ilişkin temel hareket ve becerileri edinerek zaman içerisinde kazandıkları alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.
Atatürk Köşesi

Ansolon