Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüplerimiz

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.

1. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Halk Oyunları Kulübü

Halk oyunları çalışmaları ile öğrencilerimizin ritim duygusu ve sayısal zekâ gelişimlerinin yanı sıra, grup çatısı altında hareket etmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Bale Kulübü

Bale çalışmaları ile müzik duygusu, koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çocuk Korosu Kulübü

Yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Ses ve nefes egzersizleri ile doğru şarkı söyleme, bireysel ya da toplu halde performans gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeflenir.

English Drama Club

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. Böylece öğrencilerimizin drama etkinliklerini İngilizce izlemeleri ve canlandırmaları, hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal bir şekilde uyum sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Dans Kulübü

Dans Kulübünde koordinasyon, denge esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerileri yanında bireysel ve toplu olarak hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2. ve 3. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Akıl Oyunları Kulübü

Bu kulüp, akıl oyunları türlerini ve bu oyunlarla ilgili genel kavram bilgilerini öğretmeyi amaçlarken; aynı zamanda öğrencilerimizin problem çözme ve başta analitik ve yaratıcı düşünme olmak üzere her türlü düşünce becerilerini geliştirmeyi, beynin yürütücü işlevlerini daha iyi kullanmalarına yardımcı olmayı, bilgilerini etkin ve doğru şekilde ifade edebilme becerilerini de geliştirmeyi hedeemektedir. Bunları yaparken merak etme ve keşif duygularının canlı tutulmasını da sağlamaktadır.

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Destination Imagination Club

Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyecek en büyük unsur yine öğrencilerin yaratıcılıklarıdır. Destination Imagination (DI) Kulubümüzde öğrencilerimiz; takım olma, takım üyelerinin güçlü yönlerinden yararlanma, sorun çözme, üretme, ürettiğini çeşitli yollarla ifade edebilme ve savunma gibi 21. yüzyıl becerilerini aktif olarak hayata geçirebilecekler. Destination Imagination genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefler.

Drama Kulübü

Drama çalışmaları ile öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu ve öğrencilerin bütün alanlardaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğü oluşturulması hedeflenmektedir.

English Creativity Club

Öğrencilerin yıl boyunca İngilizce drama, oyunlar, "story telling" ve "craft" gibi çalışmalarını içeren bir kulüptür. Öğrencilerin yaratıcı süreçlere katılmalarını ve ürün yaratmalarını teşvik eder. English Creativity Club, öğrencilerin, İngilizce dilini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmesini hedeflemektedir. Tüm aktiviteler İngilizce yapılacaktır.

Jimnastik Kulübü

Jimnastik Kulübü temel jimnastik becerileri kazandırmayı; esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikler geliştirmeyi ve vücudun doğru duruşa sahip olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Keçe Dünyası Kulübü

Teknolojinin oldukça yaygın olduğu günümüzde çocuklar basit gibi görünen yaşam becerilerini kazanamadan büyümekte, bunun sonucunda da kopan düğmesini bile dikemeyen yetişkinler haline gelmektedirler. Kulüp çalışmalarıyla hedeflenen, öğrencilere basit yaşam becerileri kazandırmak, problem çözme becerilerini desteklemek ve tüketimin hızla yaygınlaştığı toplumumuzda üretimin önemine dikkat çekmektir.

Konuşan Eller Kulübü

İşaret dili; işitme ve konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir. Sessizliğe yeni bir ses olmak için işaret dili öğreneceğiz. Öğreneceğimiz bu yeni dille birlikte hikâyeler, şiirler anlatacak, oyunlar sergileyecek ve en önemlisi yeni arkadaşlıklar kuracağız. İşaretlerin dünyasına haydi gelin bir ses olalım. Şarkı, tekerleme ve şiirlerin sözlerini dudaklarımızla değil bedenimizle ve ruhumuzla hissederek söyleyelim.

Modern Halk Dansları Kulübü

Modern halk dansları çalışmaları ile öğrencilerimizin ritim duygusu ve sayısal zekâ gelişimlerinin yanı sıra, grup çatısı altında hareket etmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

RoboCode Kulübü

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; fikir üretir, problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği gelişir.

Scratch Kulübü

Scratch ile öğrencilerimiz bilgisayar üzerinde etkileşimli hikâyeler, oyunlar ve çizgi filmler yapabilirler. Scratch Kulübü, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Seramik Kulübü

Seramik Kulübü, öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlayarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmalarını ve özgün çalışmalar yapmalarını hedefler.

Su Oyunları ve Yüzme Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın ziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

TED Çocuk Korosu Kulübü

Yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Ses ve nefes egzersizleri ile doğru şarkı söyleme, bireysel ya da toplu halde performans gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeflenir.

4. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeenmektedir.

Dans Kulübü

Dans Kulübü, öğrencilerimizi farklı kültür, müzik ve yaşantılarla tanıştırır. Dans etkinlikleri ile öğrencilerimizin koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin gelişmesi hedeenir.

Destination Imagination Club

Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyecek en büyük unsur yine öğrencilerin yaratıcılıklarıdır. Destination Imagination (DI) Kulubümüzde öğrencilerimiz; takım olma, takım üyelerinin güçlü yönlerinden yararlanma, sorun çözme, üretme, ürettiğini çeşitli yollarla ifade edebilme ve savunma gibi 21. yüzyıl becerilerini aktif olarak hayata geçirebilecekler. Destination Imagination genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefler.

Doğa Ve Bilim Kulübü

Doğa ve Bilim Kulübü, öğrencilerin bilimsel süreçleri öğrenmelerini hedeer. Öğrencilerin deney ve gözlemler yaparak öğredikleri bilgileri, günlük hayatta da kullanmaları amaçlanır.

Dünya Çocuk Oyunları Kulübü

Dünya Çocuk Oyunları Kulübünde, dünyada ve ülkemizde oynanan çocuk oyunlarını geçmişten günümüze bütün olarak ele alarak öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel gelişimlerini sağlayacak şekilde oynunlar oynaması hedeflenmektedir.

Drama Kulübü

Drama çalışmaları ile öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu ve öğrencilerin bütün alanlardaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğü oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğlenceli Deneyler Kulübü

Yaparak yaşayarak öğrenmenin keyne varan öğrencilerimiz ile her hafta bilimin gizemli dünyasında ilgi çekici deneyler yapacağız. Kulüp öğrencileri; öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda; yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

English Drama Club

İngilizce öğreniminde drama, öğrencilerimize dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. Böylece; öğrencilerimizin hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayatta İngilizceyi etkin br şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.

Golf Kulübü

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf ile öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik düşünce ve sportif görgünün gelişimi hedeenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

RoboCode Kulübü

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; fikir üretir, problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği gelişir.

Modern Sanatlar Kulübü

Modern resim tekniklerinin öğretildiği Modern Sanat Kulübünde; renk, ışık, gölge, nesnelerin dokusu, resim kompozisyonu oluşturma gibi bilgileri öğrencilerimiz gözlem yoluyla, farklı sanat teknikleri öğrenerek uygularlar. Bu kulüp öğrencileri; iyi desen çizmeyi öğrenir ve resmin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarını iki ve üç boyutlu düzlemlerde tasarlar. Modern resmin öncü ressamlarının tanındığı kulübümüzde çalışmalar öğrenci merkezli yürütülür. Kulüp öğrencileri, tercihleri doğrultusunda bireysel sergiler açabilir, sanatçı tanıtım vidoları çekebilir, okul panolarına dikkat çeken güncel konuları yayınlayarak okul toplumu içinde farkındalık yaratabilirler.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Seramik Kulübü

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeenmektedir.

Su Oyunları Ve Yüzme Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

TED Makers Kulübü

Dünyada hızla yayılan “Kendin yap!” akımından hareketle, öğrencilerimizin hayal ettikleri ürünleri 3 boyutlu tasarım programı kullanarak tasarlayıp bu ürünleri yine 3 boyutlu yazıcılarda basarak, hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarında; kaynakları etkin kullanabilmeleri, problem çözme becerisi geliştirebilmeleri ve özgürce üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Tenis Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin tenis sporuna ilişkin temel hareket ve becerileri edinerek zaman içerisinde kazandıkları alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

Voleybol Kulübü

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel voleybol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri, el, göz ve denge koordinasyonlarının, vücudun doğru duruş gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Ansolon