Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüplerimiz

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.

2023/2024 1. Sınıf Öğrenci Kulüpleri
Cimnastik Kulübü
Drama Kulübü
Dans Kulübü
Orffestra Kulübü
Müzik Kulübü
2023/2024 2 ve 3. Sınıf Öğrenci Kulüpleri
Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü
Çocuk Korosu Kulübü
Çocuk Oyunları Kulübü
Dijital Art Kulübü
Eğlenceli Deneyler Kulübü
Ekoloji Mimarları Kulübü
Perküsyon ve Ritim Atölyesi Kulübü
Modern Dans Kulübü
Seramik Kulübü
TED Sahne Kulübü
Yaratıcı Eller Kulübü
Satranç Kulübü
2023/2024 4. Sınıf Öğrenci Kulüpleri
Atıktan Sanata Ritim Atölyesi
Dijital Tasarım Kulübü
Junior Journalists Club
Yaratıcı Eller Kulübü
Satranç Kulübü
Atatürk Köşesi

Ansolon