Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme


TED Bodrum Koleji’nde öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme-değerlendirme aracı kullanılır. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler veli bilgilendirme toplantıları, veli-öğretmen görüşmesi, öğrenci tarafından yönetilen portfolyo görüşmeleri ve yazılı raporlarla ilgili taraflarla paylaşılır.

Tüm TED okullarında aynı anda yapılan sınavlarla öğrencilerin yıla başlarken, devam ederken ve yılı sonlandırırken bulundukları akademik düzeyleri ve gelişimleri tespit edilir. Böylece tüm TED okulları arasında akademik standartizasyon sağlanır.

Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir. Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir.

LGS'ye hazırlık sürecinde her bir öğrencinin desteklenmesi gereken alanlar tespit edilerek gerekli takviye çalışmaları yapılır.

Atatürk Köşesi

Ansolon