Burslar

TED Bodrum Koleji, TED Genel Merkezi tarafından onaylanan “Burs ve İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği” kapsamında burslar verir ve indirimler uygular.

> Tam Eğitim Bursu

Türk Eğitim Derneği, Ana Tüzüğü gereği ve sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle sosyal sorumluluk anlayışından hareketle, kuruluşundan itibaren maddi imkanları kısıtlı ve başarılı öğrencilere burs vermektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim ücreti, kitap-kırtasiye, yemek, giyim, servis giderleri ve cep harçlıkları karşılanmaktadır. Ortaokul ve lise düzeyinde başlatılan burslar, öğrencilerin üniversite eğitiminin sonuna kadar devam etmektedir. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, varsa bölgelerindeki TED Okulları’nda gündüzlü olarak; yoksa pansiyonlu TED Okulları’nda yatılı olarak okutulmaktadır.

Tam Eğitim Bursu sistemine, yazılı sınav ve ev ziyareti/mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşan bir süreçle öğrenci alınır.

TEB Sınavına başvuracak adayların;

T.C. vatandaşı olması,
Öğrencinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması,
Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması, koşullarına uygun olması gerekmektedir.

Önemli Not:

1 - Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamayacaktır.

2 - Öğrencinin bitirdiği sınıfa ait karnedeki yıl sonu başarı puanının 100’lük sistemde 85 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu ortalamanın altında olan öğrenciler, sınav sonucunda başarı göstermiş olsalar bile kayıtları yapılmayacaktır.

3 - Ev ziyareti ve mülakat sürecinde Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda öğrencinin burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken öğrencinin yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınacaktır. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan yazılı sınavda birbirine yakın puan alan öğrencilerden gerekli kriterlere uygunluğunun yanı sıra, ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.

4 - Öğrenciler başvuru formunda belirttikleri her bilgiyi istenildiğinde resmi belgeyle ibraz etmek zorundadır.

> Başarı Bursu

Başarı bursu, ilkokuldan ortaokula (4. sınıftan 5. sınıfa) ve ortaokuldan liseye (8. sınıftan Lise Hazırlık veya 9. sınıf’a) geçiş yıllarında verilmektedir.

5. sınıfa geçişte; okulumuzca düzenlenen Okula Kabul Sınavı’nda ilk beş dereceye giren öğrencilere farklı oranlarda başarı bursu verilmektedir.

Lise Hazırlık sınıfı veya 9. sınıfa geçişte; okulumuzca düzenlenen Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı veya LGS' de başarılı olan öğrencilere farklı oranlarda başarı bursu verilmektedir.

Atatürk Köşesi

Ansolon