Akademik

Öğrencilerimizi sadece ilkokula değil, hayata da hazırlıyor ve bunu yaparken onlara zengin öğrenme deneyimleri yaşatıyoruz.
TED Bodrum Koleji Anaokulu eğitim programı, Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen esaslara göre oluşturulmuş özgün bir programdır. Programımız, modern dünyada yenilenen ve gelişen eğitim hayatını takip eder, çağdaş ve geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanır. Sürekli geliştirilen eğitim programımız; öğrencinin hedeflenen tüm alanlardaki kazanımlarını güçlendirmeyi, daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Programımızın temel amacı, öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, doğuştan getirdikleri merak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmaktır. Farklı özellikleri göz önüne alınarak her bir çocuğa özgün öğrenme alanı ve bireysel takip olanağı oluşturulmaktadır. Okul öncesinde öğrenilecek konular kadar, öğrenme merakı ve heyecanıyla doğan bireyin bu heyecanına eşlik etmek, onu koruyarak ileriye taşımak ve öğrenciye öğrenmeyi sevdirmek en büyük önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin keşfeden, üst düzey düşünen, soru soran, sorgulayan, fikir üreten bireyler olarak yetişmeleri için onlara en uygun öğrenme alanları hazırlanmaktadır.

Programımızda yer alan kazanımlar ilkokul müfredat programlarında benimsenen ve gelişim alanlarını besleyen; problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, okuma‐yazmaya hazırlık, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci ve yaratıcılık gibi ortak becerileri kapsamaktadır. Hedeflenen beceriler; programdaki öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığı ile oyun tabanlı etkinliklerle, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenmesini temel alarak kazandırılmaktadır.

Anasınıfı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen tema çalışmalarına ek olarak, haftalık program çerçevesinde; İngilizce, Fen-Doğa Eğitimi, Kids in the Kitchen (Mutfakta İngilizce), Beden Eğitimi, Temel Cimnastik Eğitimi, Çocuk Edebiyatı ve Kitaplığı, El Becerileri, Müzik, Ritim-Orff Schulwerk, Kodlama-Ipad Uygulamaları, Yoga ve Drama etkinlikleri branş öğretmenleri tarafından ilgili atölyelerimizde keyifli bir ortam oluşturularak uygulanmaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon