İngilizce Eğitimi

Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı k12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerimiz tarafından yürütülen İngilizce programı 6 saat Main Course, 4 saat Skills olmak üzere haftada 10 saat İngilizce dersinden oluşmaktadır. Programımız dört temel öğrenme alanı olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerine inşa edilmiştir. Anaokulundan itibaren uyguladığımız yoğun programımız ile öğrencilerimiz bu dört temel öğrenme alanına temel oluşturacak etkinlik ve çalışmalar yapmaktadırlar.

1. sınıftan itibaren öğrencilerimizin İngilizce’yi severek öğrenmelerine ve özgüvenle kullanmalarına fırsat verecek şekilde hazırlanan program, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını, İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini yaşlarına uygun bir düzeyde geliştirmelerini hedeflemektedir. Öğrenciler temel İngilizce bilgisi edinmenin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürü hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.

İngilizce eğitimimiz çeşitli online eğitim uygulamaları ile desteklenmektedir. LevelUp ve Cambridge LMS (Learning Management System) uygulamaları öğrencilerimize ekstra çalışma materyalleri sağlayan, ders kitapları ile paralel ilerleyen online programlardır. Öğrencilerimiz bu uygulamalardan yıl boyunca ders içi kullanımlarının yanı sıra okul sonrası çalışmalarında da faydalanırlar.

Öğrencilerimiz 4. sınıfın sonunda CEFR’e (Avrupa Ortak Dil Çerceve Programı’na) göre A1+ seviyesine ulaşmaktadır. Dileyen öğrencilerimiz, 2 ve 3. sınıfta uluslararası geçerliliği olan Cambridge Young Learners (YLE) sınavlarından Starters ve Movers sınavlarına katılmaktadır.

Okulumuz TOEFL sınav merkezidir. 4. sınıfta tüm öğrencilerimiz TOEFL Primary sınavına okulumuzda katılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri uluslararası standartlarda ölçülmüş olmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon