Ölçme Değerlendirme Birimi

Eğitim-öğretim sürecinde değerlendirme çalışmaları; öğrencilerin akademik potansiyellerini, becerilerini, kişisel gelişimlerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlar. Bunların yanında ölçme-değerlendirme çalışmaları; öğrenme aktiviteleri, ders planları, öğretim programı ve tekniklerini gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapma imkânı verir.

Tüm TED okullarında aynı anda yapılan sınavlarla öğrencilerin yıla başlarken, devam ederken ve yılı sonlandırırken bulundukları akademik düzeyleri ve gelişimleri tespit edilir. Böylece tüm TED okulları arasında akademik standartizasyon sağlanır.

TED Bodrum Koleji’nde öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerde alınan puanlara göre belirlenir. Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır. Öğretmenler, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencilerin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir. Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur. Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır.

Bu ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile her bir öğrenci yakından takip edilerek yetişkin hayatlarını şekillendirecek kariyer tercihleri belirlenir.

Atatürk Köşesi

Ansolon