Ulusal ve Uluslararası Programlar


TED Bodrum Koleji Lisesi Ulusal ve Uluslararası Programlarıyla Fark Yaratıyor

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş̧ ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş̧ öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" akademik performansı yüksek olan öğrencilerin; eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan, okul-üniversite işbirliğine dayalı öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği bir programdır.

Fen liselerinde uygulanan müfredatın daha da geliştirilmiş biçimi olan programın amacı, merak eden, kuşku duyan, sorgulayan, araştıran, üreten ve bilimsel düşünceyi önemseyen bireyler yetiştirmektir.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’na öğrenci seçmek amacı ile her yıl Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi koordinesinde hazırlanan BİYP Öğrenci Seçme Sınavı; 8. sınıfın ikinci döneminde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, programa devam edebilmeleri ve programı tamamlayabilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:

• 9, 10 ve 11. sınıf öğretim yılı sonu itibarıyla başarısız derslerinin bulunmaması ve Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerine ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamalarının 65 ve üzerinde olması.
• Kulüp çalışmalarının tamamlanması (İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü çalışmaları [Innova-TED]).
• Seminer çalışmalarının yapılması (Üniversite – ARGE birimi iş birliği).
• Fizik, kimya veya biyoloji derslerinden seçecekleri bir alanda bireysel olarak araştırma deneyi yapmaları.
• TÜBİTAK Liselerarası Araştırma Proje Yarışmasına 11. sınıf birinci dönem sonuna kadar başvuruda bulunmaları.
• Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiş olmaları.

Ülkemizde bir çok vakıf üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’ndan mezun öğrencilere yüksek oranlarda burs vermektedir.

KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlamış olan Çift Diploma Programı, TED Okulundan mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada New Brunswick Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Program 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır.

Çift Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır.

Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir.

Dört yılın sonunda programı ve program sonunda uygulanacak sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Programı tamamlayamayan öğrenciler ise, başarılı oldukları dersleri belgeleyen sertifika (Academic Achievement Certificate) alacaklardır.

KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği (TED) ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED Bodrum Koleji öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Nova Scotia Değişim Programı, 7. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere; “Akademik Ay Programı”, “Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı” ve “Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı” olmak üzere üç farklı süre seçeneği sunmaktadır.

ADVANCED PLACEMENT® (AP) PROGRAMI


College Board tarafından düzenlenen Advanced Placement (AP®) (İleri Düzey Yerleştirme) Programı; öğrencilere, henüz lisedeyken üniversite seviyesinde dersleri alma ve sınavlara girme imkânı sağlar. Dünya çapındaki bir çok üniversite AP'yi tanımakta ve notlar kredi olarak öğrencinin hesabına işlenip daha ileri seviye dersler alınmasını sağlamaktadır.

Öğrenciler AP dersleri aracılığıyla eleştirel düşünme, sağlam argümanlar oluşturma ve çok yönlü düşünme becerilerini kazanırken bir yandan da hayata hazırlanırlar. AP dersleri almış olmak; yurt dışı üniversite başvurularında öğrencinin kendisine yüksek hedefler koyduğunu, zorlu bir müfredatın altından kalkabildiğini gösterir.

Okulumuzda AP Programı 11. sınıftan itibaren uygulanmaktadır.
AP Programı ile ilgili detaylı bilgiye https://ap.collegeboard.org/ adresinde ulaşabilirsiniz.

IGCSE

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. IGCSE’de alınan iyi bir not (C ve üzeri); İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’daki hemen hemen bütün üniversitelerde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir. Ayrıca uluslararası bir programı tamamlayarak sertifika almış olmaları nedeniyle öğrencilerimizin yurt dışı üniversitelere kabullerini kolaylaştırmaktadır.

TED Bodrum Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde 9. ve 10. sınıflarda uygulanan ve iki yıl süren IGCSE English as a Second Language programını tamamlayan öğrencilerimiz Cambridge'den gelen bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.
Atatürk Köşesi

Ansolon