Değerlendirme

Değerlendirme


Anaokulumuzda öğrencilerimizin gelişimleri, öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimiz tarafından düzenli aralıklarla takip edilmekte ve öğrencilerin gelişimleri velilerimizle toplantılar yapılarak paylaşılmaktadır.

TED Bodrum Koleji’nde aile ve okul arasındaki işbirliğine önem verilmektedir. Bu nedenle, öğrencilerimizin gelişimlerinden haberdar etmek amacıyla velilerimiz düzenli aralıklarla bireysel veli toplantılarına davet edilmektedir. İhtiyaç halinde, velilerimiz de öğretmenlerimizden randevu alarak görüşme yapabilmektedir.

Okulumuzda her dönem bir kez olmak üzere yılda iki kez öğrenci-veli-öğretmen görüşmeleri (portfolyo sunumları) düzenlenmektedir. Portfolyo sunumlarında öğrenciler; kendi gelişim süreçlerinin bir parçası olarak, dönem boyu yaptıkları çalışmaları ailelerine anlatırlar. Böylelikle, çocuğa kendi gelişiminde sorumluluk üstlenme fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimizin akademik hayatları boyunca yapacağı portfolyo çalışmaları, aynı zamanda yurt dışı üniversitelere kabul süreçlerinde önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır.

Öğrencilerimiz, her çeyrek dönemin sonunda (yılda dört kez) gelişim raporları ile değerlendirilirler. Bu raporlar öğrencilerin o yıl için anaokulunda ulaşmayı amaçladığı hedefleri içermektedir. Raporlar, öğrencimizin kendi sınıfında, İngilizce ve branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanılarak her bir branş öğretmeni tarafından ayrı ayrı hazırlanır.

Atatürk Köşesi

Ansolon