Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.


5 ve 6. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut duruş gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Destination Imagination Club

Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyecek en büyük unsur yine öğrencilerin yaratıcılıklarıdır. Destination Imagination (DI) Kulubümüzde öğrencilerimiz; takım olma, takım üyelerinin güçlü yönlerinden yararlanma, sorun çözme, üretme, ürettiğini çeşitli yollarla ifade edebilme ve savunma gibi 21. yüzyıl becerilerini aktif olarak hayata geçirebilecekler. Destination Imagination genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefler.

Hem Yazarım Hem Oynarım Kulübü

Öğrencilerimizin, üreten bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulması planlanan kulübümüzde öğrencilerimiz; eğlenceli bir atmosfer içinde rol çıkartmayı ve oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı, disiplinli çalışmayı, tiyatro metni yazmayı deneyimleme fırsatı bulacaklardır.

JMUN Club

Öğrencilerin BM delegeleri rolünü üstlenerek önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmaları, araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmeleri amaçlanır. Kulüp, öğrencilerin sözel ifade becerisi kazanmasını; takım çalışması, problem çözme, araştırma yapma gibi becerilerinin de geliştirilmesini hedeer.

Kriket Kulübü

Kriket bir takım sporudur ve tüm takım sporu değerlerinin kazanımlarını taşır. Zaman yönetimi, takım olma duygusunu geliştirir. Genel olarak sporun getirdiği fiziksel ve mental iyileştirmelerin hepsini oyun yolu ile sağlar. Türkiye'de 2010 yılında resmileşen ve o günden bu yana federasyon tarafından müsabakaları gerçekleştirilen Kriket kulübü çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü'nde yapılacaktır.

RoboCode Kulübü

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; fikir üretir, problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği gelişir.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yüzme Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

Müzik Performansı Kulübü

Yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Müzikal temel bilgiler ile okur-yazarlıklarının artması, yatkın oldukları enstrümanların gruplar halinde eğitimini almaları (davul, flüt, keman, gitar, piyano, vb.) ve öğrendikleri müzikal birikimler doğrultusunda toplu halde performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeflenir.

Matematik Hikayeleri ve Oyun Kulübü

Matematik Hikayeleri ve Oyun, öğrencilere matematik ve yazmanın ilişkisini kavramalarını sağlayarak matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve matematik oyunları oynayarak matematiğe olumlu bakış açısı kazanmalarının yanı sıra kendi matematik oyunlarını da tasarlayarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen bir kulüptür. Matematik hiç şüphesiz kendine has kuralları olan bir dildir ve bu dil sayesinde aynı zamanda da güçlü bir iletişim aracıdır. Öğrencilerin bu dili doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri iletişim becerilerinin gelişmesiyle mümkündür. Yazma da iletişim kurma becerisi için en güçlü araçlardan biridir. Öğrenciler matematik hakkında yazdıkları zaman hem matematik hakkında düşünme ve öğrenme sürecinde aktif olarak ilgili olmakta hem de matematiği anlamada gelişim göstermektedirler.

TED Makers Kulübü

Dünyada hızla yayılan “Kendin yap!” akımından hareketle, öğrencilerimizin hayal ettikleri ürünleri 3 boyutlu tasarım programı kullanarak tasarlayıp bu ürünleri yine 3 boyutlu yazıcılarda basarak, hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarında; kaynakları etkin kullanabilmeleri, problem çözme becerisi geliştirebilmeleri ve özgürce üretebilmeleri hedeflenmektedir. (Öğrencilerimizin kendilerine ait Arduino Seti ile katılmaları beklenmektedir.)

Science Cup Jr Club

Kulübün ana hedefi öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kullanarak karşılaştıkları problemlere bilgi ve beceri sentezi doğrultusunda çözüm bulmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerimizin bilim ile ilgili soyut (kavramaları (o somutlaştırıp (o motivasyonlarını arttırmak hedeflenir. SCIENCE CUP Çek Cumhuriyetinde gerçekleştiren ulusalararası bir bilim yarışmasıdır. Yarışmada Ocak ayından Nisan ayına kadar her ay 4 farklı görev yönergesi verilmektedir. Bu yönerge doğrultusunda araştırma ve görevler bir rapor halinde gönderilmektedir. Öğrencilerimiz bu yarışmada okulumuzu iki kere temsil etmiştir. Öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak merak duygusuyla çözümler bulmaya çalışmaktadır.

7 ve 8. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut duruş gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

JMUN Club

Öğrencilerin BM delegeleri rolünü üstlenerek önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmaları, araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmeleri amaçlanır. Kulüp, öğrencilerin sözel ifade becerisi kazanmasını; takım çalışması, problem çözme, araştırma yapma gibi becerilerinin de geliştirilmesini hedefler.

Golf Kulübü

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf ile öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik düşünce ve sportif görgünün gelişimi hedeflenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü'nde yapılacaktır.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

RoboCode Kulübü

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; fikir üretir, problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği gelişir.

Destination Imagination Club

Kulübümüz, öğrencilerimizin Türk Eğitim Derneğinin "HİBRİT İNSAN" konseptine uygun olarak değişmekte olan dünyamızda başarılı olmaları için gereken becerileri yaratıcı düşünce süreci ile kazanmalarını hedeer. Ayrıca akademik gelişimi destekleyen etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcılık, cesaret ve ilgilerini geliştirmeyi hedefler.

Mekatronik Kulübü

Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu yönde hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, eğitimde ve birçok alanda kullanılmakta ve bu sistemlerin her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Mekatronik Kulübü öğrencilere içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı/çözüm üreten liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Music Performing Club

Öğrencilerimizin yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Müzikal temel bilgiler ile okur-yazarlıklarının artması, yatkın oldukları enstrümanların gruplar halinde eğitimini almaları (davul, üt, keman, gitar, piyano, vb.) ve öğrendikleri müzikal birikimler doğrultusunda toplu halde performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeflenir.

Karikatür Kulübü

Öğrencilerimizin yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri her şeyin tuhaf ve gülünç yönlerini gözlemleyip güldürücü ve düşündürücü nitelikte çizimler yaparak karikatürün gücü ile kendilerini ifade etmeleri hedeflenmektedir.

Science Cup Club

Kulübün ana hedefi öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kullanarak karşılaştıkları problemlere bilgi ve beceri sentezi doğrultusunda çözüm bulmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerimizin bilim ile ilgili soyut kavramaları (o somutlaştırıp (o motivasyonlarını arttırmak hedeflenir. SCIENCE CUP Çek Cumhuriyetinde gerçekleştiren ulusalararası bir bilim yarışmasıdır. Yarışmada Ocak ayından Nisan ayına kadar her ay 4 farklı görev yönergesi verilmektedir. Bu yönerge doğrultusunda araştırma ve görevler bir rapor halinde gönderilmektedir. Öğrencilerimiz bu yarışmada okulumuzu iki kere temsil etmiştir. Öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak merak duygusuyla çözümler bulmaya çalışmaktadır.

Tiyatro Kulübü

Öğrencilerimizin ana dillerini doğru ve etkin kullanarak sosyal hayatın ve insan karakterinin analiz ve canlandırmalarını yaparken kendilerini tanıyarak keşfetmelerini sağlayan, paylaşmayı ve iş birliğini öğreten çalışmalarla; hayal gücü, diksiyon ve oyunculuk yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Fotoğrafçılık Kulübü

Görsel algı gelişimi, bireyin bilişsel gelişimiyle birlikte sosyal, duyusal alanlarının gelişmesinde de büyük öneme sahiptir. İnsanın ifade biçimlerinden biri de görsel bir dil olan fotoğraftır. Bu dili iyi ve bilinçli kullanabilmenin yolu fotoğraf çekim tekniklerini bilmek, konunun içeriğini bu teknik bilginin kullanımı ile anlatabilmektir. Kulüp çalışmaları, öncelikle makinenin doğru kullanımı, ışık-nesne ilişkisi, renk, kompozisyon, perspektif gibi pek çok konuda öğrencilerimizin bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır.
Atatürk Köşesi

Ansolon