Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.


5. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeenmektedir.

Dans Kulübü

Dans Kulübü, öğrencilerimizi farklı kültür, müzik ve yaşantılarla tanıştırır. Dans etkinlikleri ile öğrencilerimizin koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin gelişmesi hedeenir.

Destination Imagination Club

Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyecek en büyük unsur yine öğrencilerin yaratıcılıklarıdır. Destination Imagination (DI) Kulubümüzde öğrencilerimiz; takım olma, takım üyelerinin güçlü yönlerinden yararlanma, sorun çözme, üretme, ürettiğini çeşitli yollarla ifade edebilme ve savunma gibi 21. yüzyıl becerilerini aktif olarak hayata geçirebilecekler. Destination Imagination genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefler.

Doğa Ve Bilim Kulübü

Doğa ve Bilim Kulübü, öğrencilerin bilimsel süreçleri öğrenmelerini hedeer. Öğrencilerin deney ve gözlemler yaparak öğredikleri bilgileri, günlük hayatta da kullanmaları amaçlanır.

Dünya Çocuk Oyunları Kulübü

Dünya Çocuk Oyunları Kulübünde, dünyada ve ülkemizde oynanan çocuk oyunlarını geçmişten günümüze bütün olarak ele alarak öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel gelişimlerini sağlayacak şekilde oynunlar oynaması hedeflenmektedir.

Drama Kulübü

Drama çalışmaları ile öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu ve öğrencilerin bütün alanlardaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğü oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğlenceli Deneyler Kulübü

Yaparak yaşayarak öğrenmenin keyne varan öğrencilerimiz ile her hafta bilimin gizemli dünyasında ilgi çekici deneyler yapacağız. Kulüp öğrencileri; öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda; yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

English Drama Club

İngilizce öğreniminde drama, öğrencilerimize dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. Böylece; öğrencilerimizin hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayatta İngilizceyi etkin br şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.

Golf Kulübü

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf ile öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik düşünce ve sportif görgünün gelişimi hedeenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

RoboCode Kulübü

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; fikir üretir, problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği gelişir.

Modern Sanatlar Kulübü

Modern resim tekniklerinin öğretildiği Modern Sanat Kulübünde; renk, ışık, gölge, nesnelerin dokusu, resim kompozisyonu oluşturma gibi bilgileri öğrencilerimiz gözlem yoluyla, farklı sanat teknikleri öğrenerek uygularlar. Bu kulüp öğrencileri; iyi desen çizmeyi öğrenir ve resmin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarını iki ve üç boyutlu düzlemlerde tasarlar. Modern resmin öncü ressamlarının tanındığı kulübümüzde çalışmalar öğrenci merkezli yürütülür. Kulüp öğrencileri, tercihleri doğrultusunda bireysel sergiler açabilir, sanatçı tanıtım vidoları çekebilir, okul panolarına dikkat çeken güncel konuları yayınlayarak okul toplumu içinde farkındalık yaratabilirler.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Seramik Kulübü

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeenmektedir.

Su Oyunları Ve Yüzme Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

TED Makers Kulübü

Dünyada hızla yayılan “Kendin yap!” akımından hareketle, öğrencilerimizin hayal ettikleri ürünleri 3 boyutlu tasarım programı kullanarak tasarlayıp bu ürünleri yine 3 boyutlu yazıcılarda basarak, hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarında; kaynakları etkin kullanabilmeleri, problem çözme becerisi geliştirebilmeleri ve özgürce üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Tenis Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin tenis sporuna ilişkin temel hareket ve becerileri edinerek zaman içerisinde kazandıkları alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

Voleybol Kulübü

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel voleybol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri, el, göz ve denge koordinasyonlarının , vücudun doğru duruş gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

6. ve 7. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut duruş gelişimlerinin sağlanması hedeenmektedir.

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeenmektedir.

BEO - British English Olympics Club

BEO, 2009'dan itibaren Londra’da düzenlenen ve uluslararası öğrenci katılımı ile gerçekleştirilen akademik ve kültürel içerikli bir programdır. Bu programda öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra hedeflenen, gelişim, takım çalışması, problem çözme, zaman yönetimi, topluluk önünde konuşma gibi gelecek hayatlarında kendileri için çok faydalı olacak becerileri kazanmalarıdır. Düzenlenen gezilerle İngiltere’yi tanıyacak olmanın yanı sıra diğer ülkelerden katılan öğrenciler sayesinde farklı kültürleri de tanıma şansına sahip olacaklardır. Program boyunca öğrenciler takım olarak birbirlerini destekleyecek, münazaraya katılacak ve drama, şarkı yarışması, TED talk gibi kategorilerde yarışacaklardır.

Düşünme Becerileri Kulübü

Bu kulüp, öğrencilerimizin farklı, yaratıcı, hızlı düşünebilen, sorunlara eleştirel bakabilen, günlük yaşam problemlerini kavrayarak çözebilen, ve zihinsel becerileri yüksek bireyler olarak yaşama hazırlanmasını hedefler.

Eğlenceli Deneyler Kulübü

Yaparak yaşayarak öğrenmenin keyne varan öğrencilerimiz ile her hafta bilimin gizemli dünyasında ilgi çekici deneyler yapacağız. Kulüp öğrencileri; öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda; yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

Genç Kalemler Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla yaratıcılıklarının, tarafsız gözlem yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ve ortaya çıkan yazılı metinlerle iş birliği içinde bir yayın oluşturulması, belirli aralıklarla duvar gazetesinin çıkarılması hedeenmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde önemli bir proje olarak yürütülen bu çalışma sonucu öğrencilerin oluşturduğu eserler il ve ilçe gazetelerinde yayımlanmaktadır.

Golf Kulübü

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf ile öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik düşünce ve sportif görgünün gelişimi hedeenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

JMUN Club

Öğrencilerin BM delegeleri rolünü üstlenerek önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmaları, araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmeleri amaçlanır. Kulüp, öğrencilerin sözel ifade becerisi kazanmasını; takım çalışması, problem çözme, araştırma yapma gibi becerilerinin de geliştirilmesini hedeer.

Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübü

Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübünde öğrenciler, sanat eserlerini analiz ederler, Röprodüksiyon çalışması yaparlar. Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği döneme özgü giysi, saç ve eşya modellerinin tasarımını yaparlar. Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç modellerini tasarlarlar. Bunu yaparken eserde rol alan sanatçıların rollerini ve tiplerini ayarlamada estetik görüş sahibi olurlar. Önemli gün ve bayramlarda okulun sahne dekorlarını oluştururlar.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

RoboCode Kulübü

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; fikir üretir, problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği gelişir.

Seramik Kulübü

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeenmektedir.

Su Oyunları Ve Yüzme Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

TED Makers Kulübü

Dünyada hızla yayılan “Kendin yap!” akımından hareketle, öğrencilerimizin hayal ettikleri ürünleri 3 boyutlu tasarım programı kullanarak tasarlayıp bu ürünleri yine 3 boyutlu yazıcılarda basarak, hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarında; kaynakları etkin kullanabilmeleri, problem çözme becerisi geliştirebilmeleri ve özgürce üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Tenis Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin tenis sporuna ilişkin temel hareket ve becerileri edinerek zaman içerisinde kazandıkları alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

Word Wizard Club

Word Wizard Kulübünde öğrenciler, çeşitli karton oyunları oynayarak hem bildikleri kelimeleri daha çok kullanmaya başlar hem de yeni kelimeler öğrenirler. Kullanılacak karton oyunlardan bazılarının isimleri şöyledir: Taboo, Pictionary, Who’s Who, Tension, Scrabble... Yeni karton oyunlarını tanımak ve oynamak dışında, öğrencilerin bu oyunlara benzer veya daha farklı kurallar içeren kelime oyunları üretmeleri, akıllı telefonlarda kullanılabilecek bir kelime oyunu geliştirmeleri hedeenmektedir.

8. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut duruş gelişimlerinin sağlanması hedeenmektedir.

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeenmektedir.

Destination Imagination Club

Kulübümüz, öğrencilerimizin Türk Eğitim Derneğinin "HİBRİT İNSAN" konseptine uygun olarak değişmekte olan dünyamızda başarılı olmaları için gereken becerileri yaratıcı düşünce süreci ile kazanmalarını hedeer. Ayrıca akademik gelişimi destekleyen etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcılık, cesaret ve ilgilerini geliştirmeyi hedeer.

Deney ve Proje Kulübü

Bu kulüpte öğrenciler, her hafta bilimin gizemli dünyasına yolculuk yapacaklar. Bu yolculuk esnasında ilginç deneyler yaparak bilimin inceliklerini öğrenecekler. Öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda, yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

GazeTED Kulübü

Kulübümüzün hede; okulumuzda bulunan her öğrencinin içindeki yazma, araştırma, bilgi toplama ve tüm bunları sentezleyerek uygulamaya geçirme potansiyelinin farkında olmasını sağlayarak ürün ortaya çıkarmasında yol gösterici olmaktır.

Genç Astronomlar Kulübü

Bu kulüp, astronomiye ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlar ve amatör astronominin uygulamalı ve teorik alanlarında çalışmalar yürütmeyi amaçlar. Kulübün bir diğer amacı ise, bilim sevgisini öğrencilere yaymak ve pozitif bilimlere olan ilgiyi artırarak toplumda bilime dair farkındalık oluşturmaktır.

Golf Kulübü

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf ile öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik düşünce ve sportif görgünün gelişimi hedeenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

İspanya'ya Yolculuk Kulübü

Her hafta İspanya’nın kültürel özelliklerinden birini araştırıp, genel kültür bilgilerimizi zenginleştirmeyi hedeeyen bu kulüpte İspanya’nın şehirleri, yönetim şekli hakkında bilgi sahibi olunarak turistik yerleri araştırılır, tarihi eserleri ve buna paralel olarak yazarları, ressamları, ünlüleri, yemekleri, örf ve adetleri, bayramları, yaşam alışkanlıkları incelenir.

Mekatronik Kulübü

Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu yönde hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, eğitimde ve birçok alanda kullanılmakta ve bu sistemlerin her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Mekatronik Kulübü öğrencilere içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı/çözüm üreten liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Music Performing Club

Öğrencilerimizin yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Müzikal temel bilgiler ile okur-yazarlıklarının artması, yatkın oldukları enstrümanların gruplar halinde eğitimini almaları (davul, üt, keman, gitar, piyano, vb.) ve öğrendikleri müzikal birikimler doğrultusunda toplu halde performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeenir.

Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübü

Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübünde öğrenciler, sanat eserlerini analiz ederler, Röprodüksiyon çalışması yaparlar. Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği döneme özgü giysi, saç ve eşya modellerinin tasarımını yaparlar. Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç modellerini tasarlarlar. Bunu yaparken eserde rol alan sanatçıların rollerini ve tiplerini ayarlamada estetik görüş sahibi olurlar. Önemli gün ve bayramlarda okulun sahne dekorlarını oluştururlar.

Seramik Kulübü

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeenmektedir.


TED Global Citizenship Club

Bu kulüp öğrencilerimizin yaşadıkları dünyanın gereksinimlerinin farkında olmalarına, yaşadığımız coğrafyayı daha iyi anlamalarına ve kendi tercihleri doğrultusunda dünyadaki yerlerini bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu kulüpte öğrencilerimizin, iyi yetişmiş bireyler olarak, farklı kültürlerde faaliyet göstererek dünyayı daha adil ve eşit bir hayata dönüştürebilmek amacı ile çalışması hedeenmektedir. Bu kulübün çalışmaları, üç yıl boyunca devam edecektir.

Tenis Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin tenis sporuna ilişkin temel hareket ve becerileri edinerek zaman içerisinde kazandıkları alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

Yaşam Boyu Spor Kulübü

Külübün amacı, bireylere düzenli egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu bağlamda, egzersiz ve sporu yaşamının bir parçası haline getiremeyen bireyleri egzersiz yapmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek önemlidir. Çağımızda, sporun bilinçli olarak yaygınlaştırılması gerekliliği ve spor ile gelişmişlik arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenli ve bilinçli spor yapmak sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek açısından oldukça önemlidir.

Yüzme ve Su Topu Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

Ansolon