Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.

2023/2024 6 ve 7. Sınıf Öğrenci Kulüpleri
Akıl Oyunları Kulübü
Coders&Makers Kulübü
Ekoloji Mimarları Kulübü
Junior Model United Nations Club
Masa Tenisi Kulübü
Pop&Rock Kulübü
TED Science Club
Seramik Kulübü
Stop Motion Kulübü
Yaratıcı Drama Kulübü
2023/2024 8. Sınıf Öğrenci Kulüpleri
Basketbol Kulübü
Pop&Rock Kulübü
Tarihimi İzliyorum Kulübü
Voleybol Kulübü
Keşfet ve Oyna Kulübü
Atatürk Köşesi

Ansolon