Akademik

Zengin sosyal, kültürel ve sportif olanaklarımızla öğrencilerimizin bütünsel gelişiminin en üst düzeye çıkmasına rehberlik ediyoruz.
Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan TED Bodrum Koleji İlkokulu eğitim programı, sürekli değişim içinde bulunan dünyada yenilikleri ve gelişmeleri kavrayan, bunun yanında kendi üzerine düşen sorumlulukların da farkında olan bireyler yetiştirmektedir.

Programımızın temel amacı, öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, doğuştan getirdikleri merak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmaktır. Öğretilecek konular kadar öğrenciye öğrenmeyi sevdirmek de önceliğimizdir. Öğrencilerimizin keşfetmesi, üst düzey düşünmesi, soru soran, sorgulayan, fikir üreten bireyler olmaları için onlara en uygun eğitim-öğretim ortamlarını hazırlamaktayız.

1. ve 2. sınıflarımızda uygulanan Drama dersleriyle öğrencilerimizin duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme ve konuşarak iletişim kurabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin planlama, ardıllık, dikkat ve eşzamanlılık alanlarında gelişimlerine katkıda bulunan Düşünme Becerileri dersleri ise 3. ve 4. sınıflarımızda uygulanmaktadır.

Gerek duyulduğunda öğrencilerimiz için akademik alanda bireysel destek çalışmaları da yapılmaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon