Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme


TED Bodrum Koleji’nde öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme-değerlendirme aracı kullanılır. Öğrenci çalışmaları sürekli olarak takip edilir, gözlemlenir. Ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla öğrenme sürecinin her aşaması takip edilir. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler veli bilgilendirme toplantıları, veli-öğretmen görüşmeleri, öğrenci tarafından yönetilen portfolyo görüşmeleri ve yazılı raporlarla ilgili taraflarla paylaşılır.

Tüm TED okullarında aynı anda yapılan sınavlarla öğrencilerin yıla başlarken, devam ederken ve yılı sonlandırırken bulundukları akademik düzeyleri ve gelişimleri tespit edilir. Böylece tüm TED okulları arasında akademik standartizasyon sağlanır.

Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

1., 2. ve 3. sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları öğretmen gözlemlerine göre belirlenir. 4. sınıf ve sonrasında ise yazılı sınavlar yapılır. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

Atatürk Köşesi

Ansolon