Kariyer Danışmanlığı Birimi

Kariyer Danışmanlığı Birimi, Lise Hazırlık sınıflarından başlayarak her sınıf düzeyinde ilgi, beceri, çoklu zekaya yönelik bireysel çalışmalar yaparak öğrencileri kariyer planlarını oluşturmaları konusunda destekler. Bu hedef doğrultusunda; öğrencilerin gelecek planlarını oluşturmak ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Böylece öğrenciler, meslekleri uzmanından öğrenme ve paylaşımda bulunma fırsatı yakalar.

Yaz aylarında öğrencilerin ilgi alanlarındaki meslekleri tanımaları için meslekleri bizzat yerinde gözlemleme olanağı sunan Meslek Gözlemi Programı yürütülür. Öğrencilerin üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olabilmesi için üniversite gezileri düzenlenir.

TED Bodrum Koleji Anadolu Lisesi Kariyer Planlama birimi, Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Birimi, Danışman Öğretmenler, Branş Öğretmenleri, Yurtdışı Üniversite Danışmanı ile koordine çalışır.

Kariyer Danışmanlığı çalışmalarında aşağıdaki noktalar dikkate alınır.

• Kişilik özellikleri
• Kişisel ilgi bilgi beceri ve yetkinlikler
• Öz değerlendirme araçları
• Kişisel farkındalık
• Öğrenme stili
• Kariyer hedefleri
• Öğretmen görüşleri
• Farklı kariyer seçenekleri, çalışma alanları
• Staj ve iş olanakları
• Deneme sınavları
• Okul sosyal ve akademik başarıları

Kariyer Danışmanlığında aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenir.

• Yurtiçi/yurtdışı üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi paylaşımı
• Meslekler hakkında bilgi paylaşımı
• Üniversite sınav sistemi
• Sınav alma becerileri
• Okul başarısının sınava etkisi-OBP
• Deneme sınav analizleri
• ÖSYM / YÖK verileri ve istatistikler hakkında bilgi paylaşımı
• Rehberlik servisi, Ölçme Değerlendirme ve Yurtdışı Danışmanlığı Birimiyle koordinasyon
• Özgeçmiş, niyet mektubu, burs başvurusu desteği

Yıl içerisinde aşağıdaki çalışmalar yapılır.

• Üniversite sınav sistemi sunumları
• Kişiye özel süreç planlaması görüşmeleri
• Verimli ders çalışma, zaman yönetimi sunumları
• Sınav kaygısı, dikkat eksikliği, hedef belirleme, planlama
• Veli bilgilendirme sunumları
• Veli görüşmeleri
• Meslekler Günü
• Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı
• Kariyer Günü
• Üniversite tanıtım fuarları
• Üniversite gezileri
• Form, envanter ve raporlama
• Sınav başvuruları
• Tercih danışmanlığı
• Üniversite programları yatay geçiş, değişim programları bilgilendirmesi
Atatürk Köşesi

Ansolon