Fark Yaratan Ulusal ve Uluslararası Programlar


BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş̧ ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş̧ öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" akademik performansı yüksek olan öğrencilerin; eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan, okul-üniversite işbirliğine dayalı öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği bir programdır.

Fen liselerinde uygulanan müfredatın daha da geliştirilmiş biçimi olan programın amacı, merak eden, kuşku duyan, sorgulayan, araştıran, üreten ve bilimsel düşünceyi önemseyen bireyler yetiştirmektir.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’na öğrenci seçmek amacı ile her yıl Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi koordinesinde hazırlanan BİYP Öğrenci Seçme Sınavı; 8. sınıfın ikinci döneminde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, programa devam edebilmeleri ve programı tamamlayabilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:

• 9, 10 ve 11. sınıf öğretim yılı sonu itibarıyla başarısız derslerinin bulunmaması ve Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerine ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamalarının 65 ve üzerinde olması.
• Kulüp çalışmalarının tamamlanması (İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü çalışmaları [Innova-TED]).
• Seminer çalışmalarının yapılması (Üniversite – ARGE birimi iş birliği).
• Fizik, kimya veya biyoloji derslerinden seçecekleri bir alanda bireysel olarak araştırma deneyi yapmaları.
• TÜBİTAK Liselerarası Araştırma Proje Yarışmasına 11. sınıf birinci dönem sonuna kadar başvuruda bulunmaları.
• Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiş olmaları.

Ülkemizde bir çok vakıf üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’ndan mezun öğrencilere yüksek oranlarda burs vermektedir.

KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlamış olan Çift Diploma Programı, TED Okulundan mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada New Brunswick Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Program 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır.

Çift Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır.

Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir.

Dört yılın sonunda programı ve program sonunda uygulanacak sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Programı tamamlayamayan öğrenciler ise, başarılı oldukları dersleri belgeleyen sertifika (Academic Achievement Certificate) alacaklardır.

KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği (TED) ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED Bodrum Koleji öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Nova Scotia Değişim Programı, 7. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere; “Akademik Ay Programı”, “Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı” ve “Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı” olmak üzere üç farklı süre seçeneği sunmaktadır.

ADVANCED PLACEMENT® (AP) PROGRAMI


College Board tarafından düzenlenen Advanced Placement (AP®) (İleri Düzey Yerleştirme) Programı; öğrencilere, henüz lisedeyken üniversite seviyesinde dersleri alma ve sınavlara girme imkânı sağlar. Dünya çapındaki bir çok üniversite AP'yi tanımakta ve notlar kredi olarak öğrencinin hesabına işlenip daha ileri seviye dersler alınmasını sağlamaktadır.

Öğrenciler AP dersleri aracılığıyla eleştirel düşünme, sağlam argümanlar oluşturma ve çok yönlü düşünme becerilerini kazanırken bir yandan da hayata hazırlanırlar. AP dersleri almış olmak; yurt dışı üniversite başvurularında öğrencinin kendisine yüksek hedefler koyduğunu, zorlu bir müfredatın altından kalkabildiğini gösterir.

Okulumuzda AP Programı 11. sınıftan itibaren uygulanmaktadır.
AP Programı ile ilgili detaylı bilgiye https://ap.collegeboard.org/ adresinde ulaşabilirsiniz.

IGCSE

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. IGCSE’de alınan iyi bir not (C ve üzeri); İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’daki hemen hemen bütün üniversitelerde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir. Ayrıca uluslararası bir programı tamamlayarak sertifika almış olmaları nedeniyle öğrencilerimizin yurt dışı üniversitelere kabullerini kolaylaştırmaktadır.

TED Bodrum Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde 9. ve 10. sınıflarda uygulanan ve iki yıl süren IGCSE English as a Second Language programını tamamlayan öğrencilerimiz Cambridge'den gelen bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.

MUN | Model United Nations

Model United Nations (MUN) çalışmaları, öğrencilerimizin önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. MUN çalışmalarına katılan öğrenciler küresel ısınma, kaybolan yağmur ormanları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi dünya meselelerini araştırarak çalışırlar.

Resmi dili İngilizce olduğundan MUN programı, kazanmış oldukları dil becerilerini son derece üst düzey konularda kullanma olanağı sunmaktadır.

Öğrencilerimiz her yıl gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında düzenlenmekte olan MUN konferanslarına hazırlanmaktadır. Bu konferanslarda öğrenciler, bir ülkenin Birleşmiş Milletler’deki temsilcisi olarak, belirlenen bir konu ile ilgili temsil ettikleri ülkenin görüşlerini ve çıkarlarını savunmaktadır. Birleşmiş Milletler oturumlarındaki tüm resmi jargonun ve prosedürlerin zorunlu olduğu bu konferanslarda öğrenciler, araştırma sonucu elde ettikleri bilgilerle konuşmakta, dinlemekte ve yazmakta, temsil ettikleri pozisyonlarla ilgili rol yapma olanağı bulmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen Model United Nations programı sayesinde öğrenciler, bir yandan Türkiye’den ve dünyadan bir çok yeni insanla tanışma ve yeni kültürleri tanıma olanağı bulurken, diğer yandan uluslararası meseleler konusunda bilgilenmektedirler.

YAŞAM DENEYİMİ VE MESLEK GÖZLEMİ PROGRAMI

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik planlanan Meslek Gözlemi Programı’nda öğrencilerin ileride seçmeyi hedefledikleri meslekleri tanımaları ve tüm hayatlarını etkileyecek olan meslek seçim sürecini daha bilinçli yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Yaz aylarında ikişer haftalık dönemlerde uygulanan programın amacı, öğrencilerimizin modern dünyanın etkin bireyleri olacak şekilde gerçek hayata hazırlanmalarına destek olmaktır.

Program, TED Bodrum Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisince koordine edilmektedir. Öğrenciler “Gözlem Defteri”ne yaşadıklarını gün be gün kaydeder, işyerleri ise program sonunda öğrencinin performansına ilişkin formu doldurur. Süreç içerisinde program sorumlularımız öğrencilerimizin gözlem yaptığı işyerlerine ziyaret gerçekleştirir. Yapılan çalışmalar arşivlenerek öğrencilerimizin meslek seçimi serüveninde önemli veriler olarak kullanılır.

Program, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ile ortaklaşa yürütülmektedir.

ERASMUS+

Erasmus+ eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği’nin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı kapsamında öğretmen ve öğrencilerimiz farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelerek belli bir tema hakkında atölyelere ve eğitimlere katılmakta ve grup çalışmalarında rol almaktadır.

ERASMUS+ PROJELERİMİZ
1. 2019-3-CZ01-KA105-076968 Youth Exchange Gençlik Değişimi
2. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069627 Job Shadowing İşyeri İzleme
3. 2022-3-EL02-KA153-YOU-000094907 Öğrenme Hareketliliği
4. 2022-3-EL02-KA152-YOU-000102689 Learning Mobility of Individuals Youth mobility

1. 2019-3-CZ01-KA105-076968 Youth Exchange Gençlik Değişimi
Proje ismi :Fairytale of Erasmus World
Katılımcı sayısı: 4 öğrenci 1
Proje yeri: Sabotin Çek Cumhuriyeti
Katılımcı Ülkeler: Çek Cumhuriyet Makedonya, İspanya, Polonya Türkiye

2. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069627 Job Shadowing İşyeri İzleme
Proje ismi : Learning good practices
Katılımcı sayısı: 4 Öğretmen
Proje yeri: TED Bodrum Koleji
Katılımcı Ülke: Letonya

3. 2022-3-EL02-KA153-YOU-000094907 Öğrenme Hareketliliği
Learning Mobility of Individuals Action: Mobility of Learners and Staff
Proje ismi : Feel Free to Speak
Katılımcı sayısı: 2 Öğretmen
Proje yeri: Atina
Katılımcı Ülkeler: Portekiz Almanya İtalya Bulgaristan Yunanistan İspanya Litvanya Hırvatistan Macaristan Fransa İsveç Türkiye Polonya

4. 2022-3-EL02-KA152-YOU-000102689
Learning Mobility of Individuals Youth mobility
Proje İsmi: Work and Youth Employment in the Primary sector and Manufacturing Project
Katılımcı Sayısı: 5 Öğrenci 1 lider
Katılımcı Ülkeler: Portekiz Estonya Bulgaristan Yunanistan İtalya İsveç İspanya Türkiye

e-TWINNING

eTwinning, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 43 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilen ve 2005 yılında Avrupa Komisyonunun eÖğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+ ile birlikte entegre bir programdır.
eTwinning’in en önemli unsurlarından biri; öğretmenler, öğrenciler, okullar, ebeveynler ve yerel yetkililer arasındaki işbirliğidir.

eTwinning ile okul:
-Avrupa düzeyinde eTwinning için rol modelleri olarak tanınırlar ve eylemin gelecekteki gelişimi için ilham verecek öncü okullardan oluşan bir ağ oluştururlar.
-Avrupa düzeyinde yüksek seviyede görünürlük elde ederler ve eTwinning Okulu Etiketlerini tanıtıcı ve bilgilendirici materyallerinde gösterebilirler.

eTwinning ile yine bu okullar aşağıdaki alanlarda lider olarak tanınırlar:
Dijital uygulamalar
e-Güvenlik uygulamaları
Pedagojiye Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar
Personelin sürekli mesleki gelişiminin teşvik edilmesi
Personel ve öğrencilerle gerçekleştirilen işbirlikçi öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi
Bunun yanı sıra eTwinning öğrenciler için yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. eTwinning projesi yapan birçok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning’in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir;
Derse daha fazla motive olma,
Başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma,
Yabancı dilde iletişim kurabilme,
Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme,
Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma.

2018-2023 ETWINNING PROJELERİMİZ


- eTwinning Learning Languages Through Outdoor Activities
- eTwinning WORDS, WORDS, WORDS | Lise
- eTwinning Animals in Danger | Lise Ortaokul
- eTwinning DRE@M Digitally Raising European Awareness in Media | Lise
- eTwinning Hocus Pocus SCOPUS | Ortaokul
- eTwinning Bir Varmış Bir Yokmuş | İlkokul
- eTwinning Küçük Şefin Mutfağı | İlkokul
- eTwinning Ortak Zenginliğimiz Biyoçeşitlilik | Anasınıfı
- eTwinning Küçük Ellerden Sürdürülebilir Gelecek | Anasınıfı
- eTwinning Entre Olivos | Lise | Umut Serçe (İspanyolca)
- eTwinning Speaking Walls of Literature | Lise | Sezin Aliustaoğlu
- eTwinning A I Scholars| Lise | Sinem Bakkaloğlu
- eTwinning My City - Travel Guide Brochure | Lise | Açelya Koç
- eTwinning Está en mis manos | Lise | Elif Özdemir Gazi (İspanyolca)

We Have Started an Erasmus+ e-Twinning Project as TED Bodrum College
Lise e-Twinning Projesi Kapsamında “The Digital Age” Paneli Gerçekleştirilecek
Okulumuz e-Twinning Eğitimine Ev Sahipliği Yapacak
3 e-Twinning Projemiz Daha ‘Quality Label’ ve ‘European Quality Label’ Kalite Ödülü ile Ödüllendirildi
Okulumuz e-Twinning Avrupa Kalite Etiketi Levhası’na Layık Görüldü
Öğrencilerimiz “E-twining Kodlama Etkinlikleri Mükemmellik Sertifikası Aldı
Öğrencilerimiz “Animals in Danger” eTwinning Projesi İle Doğayı Korumak İçin Çalışıyor
Öğrencilerimiz NASA’dan Uzay ve Roket Merkezi Mürettebat Eğitmeni Richard Rogers’la Buluşacak
Öğretmenlerimiz İçin eTwinning Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
eTwinning Ödül Töreni Konferans Salonumuzda Gerçekleştirildi
İlkokul “Bir Varmış Bir Yokmuş” Uluslararası eTwinning Projesi Başladı
"Lise ”DRE@M-Digitally Raising European Awareness in Media” Uluslararası eTwinning Projesi Başladı

BASINDA e-TWINNING PROJELERİMİZ

TED BODRUM’UN eTWINNING PROJELERİNE KALİTE ETİKETİ
Kalite Etiketleri ile Ödüllendirildiler
TED Bodrum Koleji Uluslararası Çevre Projesi Gerçekleştiriyor
“Bir Varmış Bir Yokmuş “ e Twinning Projesi Ortağı Öğrencilerinden Örnek Mesaj
4 Ülkeyle Uluslararası Çevre Projesi

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE YARIŞMALARI VE TURNUVALAR

Okulumuzda, öğrencilerimizin çevre, matematik, fen ve sosyal bilimler alanında ürettikleri yenilikçi fikirleri ile proje hazırlama sürecine katılmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla mentör öğretmenlerimiz, öğrencilerimizden oluşturulan gruplarla proje hazırlama yöntem ve teknikleri çalışmaktadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi TÜBİTAK, TEKNOFEST, DESTINATION IMAGINATION, FLL, FRC, Türkiye Münazara Ligi gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında ve şenliklerinde yer almaları için yüreklendirmektedir.

Ayrıca, okulumuz öğrencilerimizi Kanada Waterloo Matematik Yarışması, i-GEO Coğrafya Olimpiyatları gibi matematik ve temel bilimler alanında olimpiyat yarışmalarına yönlendirerek öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerine fırsat tanımaktadır.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Ortaokul ve lise seviyelerinde uyguladığımız Danışmanlık Sisteminin amacı; öğrencinin sorunsuz alanlarının soruna dönüşmemesi için önleyici; seçenek fazlalığından kaynaklanan kararsızlık durumlarında ise yönlendirici bir rol oynamaktır. Bununla birlikte öğrencilerimizin ileriye yönelik hedefler koymasına ve bu hedeflere ulaşmasına programlı destek sağlarken aynı zamanda fiziksel, duygusal, sosyal ve akademik alanlardaki gelişimlerini takip edip, yaşadığı problemlerde çözümün bir parçası olmaktayız. Her bir danışman öğretmenin az sayıda öğrenciden sorumlu olması sistemin başarısına olumlu katkı sağlamaktadır.


EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz, uygulamalarıyla almaya hak kazandığı Yeşil Bayrak’ı gururla dalgalandırmaktadır.

BESLENME DOSTU OKUL

“Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda yaşam boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedeflemekte, öğrencilerimizi hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olan çalışmaları yapmayı temel prensip olarak benimsemektedir.

BEYAZ BAYRAK

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika” ile ödüllendirildi.

PORTFOLYO SUNUMLARI

Okulumuzda her dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez öğrenci-veli-öğretmen görüşmeleri (portfolyo sunumları) düzenlenmektedir. Portfolyo sunumlarında öğrenciler; dönem boyu yaptıkları çalışmaları ailelerine anlatır, böylelikle gelişimlerinde sorumluluk üstlenme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimizin akademik hayatı boyunca yapacağı portfolyo çalışmaları, aynı zamanda yurt dışı üniversitelere kabul süreçlerinde önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır.

STEM

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi Fen ve Matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi ile disiplinler arası bir öğrenme sağlanmaktadır.

STEM eğitimi, ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış yaratıcı, üretken ve 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünen, girişimci ruhlu, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip ve topluma karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz, bu hedefi STEM yaklaşımı ile de desteklemektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon