Uygulamalar ve Projeler

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Düşünme Becerileri dersleri, 1 ve 2. sınıflarda uygulanan Drama dersleri ile bir bütünlük içerisinde planlanmıştır. Öğrencilerimizin 1 ve 2. sınıflarda, Drama derslerinde kazandığı duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme ve sözel iletişim kurabilme yeteneklerinin üzerine duygusal ve zihinsel gelişimlerini tamamlamak üzere planlanmıştır.

3 ve 4. sınıflarımızda uygulanan Düşünme Becerileri dersi ile öğrencilerimizin planlama, ardıllık, dikkat ve eşzamanlılık alanlarında gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

YARATICI OKUMA YAZMA

Öğrencilerimizin okuma zevki, alışkanlığı kazanmaları ve kendilerini her alanda sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla tematik kitap okuma ve yaratıcı yazma etkinliklerinden oluşan bir program uygulanmaktadır. Program, yaratıcı ve eleştirel düşünme tekniklerini kullanarak “iletişimsel” ve “işlevsel okuryazar” yetiştirecek eğlenceli okuma-yazma çalışmalarından oluşur. Her bir sınıf seviyesi için farklı okuma kitapları listesi bulunmaktadır. Program dahilinde okunan kitaplardan en az bir tanesinin yazarı ile öğrenciler tanışarak çalışmalar yapmaktadır.

AKADEMİK DESTEK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda uygulanan akademik destek çalışmalarıyla öğrencilerimizin yabancı dil ve temel derslerdeki mevcut akademik performanslarının daha ileri taşınması hedeflenir.

Bu amaçla okulumuzda yapılan pek çok çalışmadan başlıcaları şunlardır:
- Yeterlilik ve yetkinlik alanları kısıtlı ve ileri düzeyde olan öğrencilerimizin okul eğitimindeki başarılarını artırmaya yönelik destekleyici çalışmalar
- Dil becerileri kısıtlı ve ileri düzeyde olan öğrencilere yönelik destek çalışmaları
- Okul başarısını etkileyen faktörler üzerine araştırma ve değerlendirmeler ve bu alandaki bilimsel çalışmalar

Program kapsamında, yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak okul çıkışı ve hafta sonu yapılan çalışmalar; okul derslerine yardım kursları ve sınavlar için özel hazırlık kurslarıyla birlikte programın amacına hizmet edecek tüm etkinlikler ve yaklaşımlar desteklenmektedir.

PORTFOLYO SUNUMLARI

Okulumuzda her dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez öğrenci-veli-öğretmen görüşmeleri (portfolyo sunumları) düzenlenmektedir. Portfolyo sunumlarında öğrenciler; dönem boyu yaptıkları çalışmaları ailelerine anlatır, böylelikle gelişimlerinde sorumluluk üstlenme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimizin akademik hayatı boyunca yapacağı portfolyo çalışmaları, aynı zamanda yurt dışı üniversitelere kabul süreçlerinde önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır.

EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz, uygulamalarıyla almaya hak kazandığı Yeşil Bayrak’ı gururla dalgalandırmaktadır.

BESLENME DOSTU OKUL

“Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda yaşam boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedeflemekte, öğrencilerimizi hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olan çalışmaları yapmayı temel prensip olarak benimsemektedir.

BEYAZ BAYRAK

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika” ile ödüllendirildi.
Atatürk Köşesi

Ansolon