Uygulamalar ve Projeler

MUN | Model United Nations

Model United Nations (MUN) çalışmaları, öğrencilerimizin önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. MUN çalışmalarına katılan öğrenciler küresel ısınma, kaybolan yağmur ormanları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi dünya meselelerini araştırarak çalışırlar.

Resmi dili İngilizce olduğundan MUN programı, kazanmış oldukları dil becerilerini son derece üst düzey konularda kullanma olanağı sunmaktadır.

Öğrencilerimiz her yıl gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında düzenlenmekte olan MUN konferanslarına hazırlanmaktadır. Bu konferanslarda öğrenciler, bir ülkenin Birleşmiş Milletler’deki temsilcisi olarak, belirlenen bir konu ile ilgili temsil ettikleri ülkenin görüşlerini ve çıkarlarını savunmaktadır. Birleşmiş Milletler oturumlarındaki tüm resmi jargonun ve prosedürlerin zorunlu olduğu bu konferanslarda öğrenciler, araştırma sonucu elde ettikleri bilgilerle konuşmakta, dinlemekte ve yazmakta, temsil ettikleri pozisyonlarla ilgili rol yapma olanağı bulmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen Model United Nations programı sayesinde öğrenciler, bir yandan Türkiye’den ve dünyadan bir çok yeni insanla tanışma ve yeni kültürleri tanıma olanağı bulurken, diğer yandan uluslararası meseleler konusunda bilgilenmektedirler.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE YARIŞMALARI VE TURNUVALAR

Okulumuzda, öğrencilerimizin çevre, matematik, fen ve sosyal bilimler alanında ürettikleri yenilikçi fikirleri ile proje hazırlama sürecine katılmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla mentör öğretmenlerimiz, öğrencilerimizden oluşturulan gruplarla proje hazırlama yöntem ve teknikleri çalışmaktadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi TÜBİTAK, TEKNOFEST, DESTINATION IMAGINATION, FLL, FRC, Türkiye Münazara Ligi gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında ve şenliklerinde yer almaları için yüreklendirmektedir.

Ayrıca, okulumuz öğrencilerimizi Kanada Waterloo Matematik Yarışması, i-GEO Coğrafya Olimpiyatları gibi matematik ve temel bilimler alanında olimpiyat yarışmalarına yönlendirerek öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerine fırsat tanımaktadır.

MESLEK GÖZLEMİ PROGRAMI

Lise öğrencilerine yönelik planlanan Meslek Gözlemi Programı’nda öğrencilerin ileride seçmeyi hedefledikleri meslekleri tanımaları ve tüm hayatlarını etkileyecek olan meslek seçim sürecini daha bilinçli yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Yaz aylarında ikişer haftalık dönemlerde uygulanan programın amacı, öğrencilerimizin modern dünyanın etkin bireyleri olacak şekilde gerçek hayata hazırlanmalarına destek olmaktır.

Program, TED Bodrum Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisince koordine edilmektedir. Öğrenciler “Gözlem Defteri”ne yaşadıklarını gün be gün kaydeder; işyerleri ise program sonunda öğrencinin performansına ilişkin formu doldurur. Süreç içerisinde program sorumlularımız öğrencilerimizin gözlem yaptığı işyerlerine ziyaret gerçekleştirir. Yapılan çalışmalar arşivlenerek öğrencilerimizin meslek seçimi serüveninde önemli veriler olarak kullanılır.

Program, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) ile ortaklaşa yürütülmektedir.

ERASMUS+

Erasmus+ eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği’nin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı kapsamında öğretmen ve öğrencilerimiz farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelerek belli bir tema hakkında atölyelere ve eğitimlere katılmakta ve grup çalışmalarında rol almaktadır.

ERASMUS+ PROJELERİMİZ
1. 2019-3-CZ01-KA105-076968 Youth Exchange Gençlik Değişimi
2. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069627 Job Shadowing İşyeri İzleme
3. 2022-3-EL02-KA153-YOU-000094907 Öğrenme Hareketliliği
4. 2022-3-EL02-KA152-YOU-000102689 Learning Mobility of Individuals Youth mobility

e-TWINNING

eTwinning, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 43 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilen ve 2005 yılında Avrupa Komisyonunun eÖğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+ ile birlikte entegre bir programdır. eTwinning’in en önemli unsurlarından biri; öğretmenler, öğrenciler, okullar, ebeveynler ve yerel yetkililer arasındaki işbirliğidir.

eTwinning ile okul:
-Avrupa düzeyinde eTwinning için rol modelleri olarak tanınırlar ve eylemin gelecekteki gelişimi için ilham verecek öncü okullardan oluşan bir ağ oluştururlar.
-Avrupa düzeyinde yüksek seviyede görünürlük elde ederler ve eTwinning Okulu Etiketlerini tanıtıcı ve bilgilendirici materyallerinde gösterebilirler.
-eTwinning ile yine bu okullar aşağıdaki alanlarda lider olarak tanınırlar

Dijital uygulamalar
e-Güvenlik uygulamaları
Pedagojiye yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar
Personelin sürekli mesleki gelişiminin teşvik edilmesi
Personel ve öğrencilerle gerçekleştirilen işbirlikçi öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi
Bunun yanı sıra eTwinning öğrenciler için yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. eTwinning projesi yapan birçok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning’in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir;
Derse daha fazla motive olma,
Başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma,
Yabancı dilde iletişim kurabilme,
Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme,
Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma.

2018-2023 e-TWINNING PROJELERİMİZ
- eTwinning Learning Languages Through Outdoor Activities
- eTwinning WORDS, WORDS, WORDS | Lise
- eTwinning Animals in Danger | Lise Ortaokul
- eTwinning DRE@M Digitally Raising European Awareness in Media | Lise
- eTwinning Hocus Pocus SCOPUS | Ortaokul
- eTwinning Bir Varmış Bir Yokmuş | İlkokul
- eTwinning Küçük Şefin Mutfağı | İlkokul
- eTwinning Ortak Zenginliğimiz Biyoçeşitlilik | Anasınıfı
- eTwinning Küçük Ellerden Sürdürülebilir Gelecek | Anasınıfı
- eTwinning Entre Olivos | Lise

EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz, uygulamalarıyla almaya hak kazandığı Yeşil Bayrak’ı gururla dalgalandırmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon