Uygulamalar ve Projeler

P4C - ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Yenilikçi bir öğretim yöntemi olan “P4C - Çocuklar için Felsefe” yaklaşımı ile anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimiz, düşünen, sorgulayan, soru soran, nedenleri araştıran ve sonuçları değerlendirebilen bireyler olarak yetişiyor. Farklı hikayelerle farklı kavramları sorgulayan öğrencilerimiz fikirlerini sağlam temellerle ifade etmeyi öğreniyor.

EĞLENCELİ BİLİM ve GEMS UYGULAMALARI

Öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını sağlamak, fen ve matematik alanlarındaki başarılarını ilgi çekici yöntemlerle eğlendirerek artırmak amacıyla farklı eğitim programlarını, programımıza entegre etmekteyiz.

Eğlenceli Bilim ve GEMS uygulamaları heyecan verici, etkili, bilim, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Temel amacı, öğrencilerin yeni bilgi ve fikirler oluşturmaları, hayat boyu bu becerileri korumaları, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri ve nitelikli gözlem yapma yeteneklerinin gelişimini sağlamaktır.

Eğlenceli Bilim ve GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, akıl yürütme, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.

PORTFOLYO SUNUMLARI

Okulumuzda her dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez öğrenci-veli-öğretmen görüşmeleri (portfolyo sunumları) düzenlenmektedir. Portfolyo sunumlarında öğrenciler; dönem boyu yaptıkları çalışmaları ailelerine anlatır, böylelikle gelişimlerinde sorumluluk üstlenme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimizin akademik hayatı boyunca yapacağı portfolyo çalışmaları, aynı zamanda yurt dışı üniversitelere kabul süreçlerinde önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YAŞAM BECERİLERİ EDİNME PROGRAMI

Zenginleştirilmiş yaşam becerileri edinme programları ile gelişmekte olan bireylerin kendilerini tanımalarını, duygu ve ihtiyaçlarını farkederek en uygun yollarla ifade edip karşılama yollarını keşfetmelerini, yakın çevreleri ve yaşadıkları toplumla barış içinde ve uyumlu yaşama yollarını kendi bireysel özelliklerine göre belirleyebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

KODLAMA ve TEKNOLOJİ

Öğrencilerimizi dijital okur yazarlık alanında yetkin ve donanımlı kılmak amacıyla, teknolojik terminoloji ve tasarım becerilerini geliştirecek eğitim programlarını yıl boyunca uygulamaktayız. Okul öncesinde kodlama ve teknoloji dersimizde amacımız somuttan soyuta giden yıllık program eşliğinde öğrencilerimizin günlük hayatlarında, algoritmik mantığı kavramaları ve uygulamalarını sağlamaktır.

EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz, uygulamalarıyla almaya hak kazandığı Yeşil Bayrak’ı gururla dalgalandırmaktadır.

BESLENME DOSTU OKUL

“Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda yaşam boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedeflemekte, öğrencilerimizi hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olan çalışmaları yapmayı temel prensip olarak benimsemektedir.

BEYAZ BAYRAK

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika” ile ödüllendirildi.
Atatürk Köşesi

Ansolon