AR-GE Birimi

TED Bodrum Koleji AR-GE Birimi eğitim kalitesini artırmak, yenilikleri yakından takip etmek, Kurumun planlı ve sistematik hareket etmesini desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir. Birim; mobil, interaktif ve 3D teknoloji destekli eğitim uygulamaları üzerinde çalışmalar yaparak öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirmektedir.


Ansolon