Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED okullarında uygulanmaya başlanmıştır. "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" akademik performansı yüksek olan öğrencilerin; eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan, okul-üniversite işbirliğine dayalı öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği bir programdır.

Fen liselerinde uygulanan müfredatın daha da geliştirilmiş biçimi olan programın amacı, merak eden, kuşku duyan, sorgulayan, araştıran, üreten ve bilimsel düşünceyi önemseyen bireyler yetiştirmektir.

Bu programda öğrenim gören her öğrenci, programın gereği olarak TÜBİTAK Proje Yarışması’na katılacak nitelikte bir proje hazırlamak zorundadır. Diğer taraftan yine bu öğrencilerimiz kendi seçtikleri bir alanda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’na hazırlanmaktadır. Ayrıca bu programda yer alan öğrencilerimiz, yurt içi ve yurt dışı her türlü proje yarışmasına katılmaya teşvik edilmektedir.

--

Aiming to train students that have a researching soul in the fields of physical and social sciences, embracing scientific thinking as a way of life, the “Scientist Training Programme” was initiated at TED schools as a first in Turkey along with the approval of the Ministry of Education.

The “Scientist Training Programme” is a process where students with high academic success are trained with an educational understanding enriched in terms of training and education, based on practice and productivity and focus on co-operation between the school and universities.

As an advanced form of the curriculum taught at specialist science high schools (Fen Lisesi), this programme aims to train inquisitive, critical thinking and productive individuals who place importance on scientific thinking.

This programme requires every enrolling student to prepare a project that is worthy of entering the Project Competition organised by TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey). In addition, these students are also prepared for the Science Olympics organised by TUBITAK in any field of their choosing. Furthermore, students enrolled in this programme are encouraged to enter many project competitions organised both in Turkey and abroad.

Atatürk Köşesi

Ansolon