BTEC

Türkiye’de, k12 düzeyinde, ilk kez ve sadece TED okullarında uygulanan BTEC (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlilik) programı, Pearson tarafından akredite edilen uluslararası bir meslek edindirme programıdır. Amacı, mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı, pratik, canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir.

Dünya çapında kabul edilen mesleklere ulaşmakta ve yurtdışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexel’in denklik kabul ettiği BTEC programları, öğrencilerin yüksek öğretime girişte ihtiyacı olan becerileri geliştirmeyi ve onlara hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlilikleri kazandırmayı hedeflemektedir. İş dünyasının ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan BTEC programları, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversiteleri tarafından kabul görmektedir. BTEC ilgili alanlarda uluslararası geçerliliği bulunan mesleki yeterlilik belgeleri sağlar. Bu belgeler “Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” ile uyumlu seviyelere ve kredi değerlerine sahiptir.

Okulumuzda BTEC programı lise hazırlık sınıfından itibaren uygulanmaktadır.

--

Implemented exclusively and for the first time in TED schools at the k12 level in Turkey, BTEC (Business and Technology Education Council) is an international vocational training programme accredited by Pearson. Its aim is to support the existing education system with a practice-oriented, useful and lively modern education model.

With their equivalence accepted by Edexel, the largest accreditation agency of the UK, in accessing internationally acknowledged professions and entering universities abroad, the BTEC programmes aim to enable students to develop the skills they need in transitioning to higher education and the competences relevant to the professions of their dreams. BTEC programmes are designed in compliance with the needs of the modern day business world and are accepted by universities in Europe, the USA, Asia, and Australia. BTEC provides internationally acknowledged vocational proficiency certificates in relevant fields. These certificates are structured by levels and credits aligned with the Common European Framework of Reference for Languages.

The BTEC programme is implemented from the prep grade at our school.

Atatürk Köşesi

Ansolon