Dans Kulübü

Dans Kulübünde koordinasyon, denge esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerileri yanında bireysel ve toplu olarak hareket edebilme yeteneklerinin geliştiril mesi hedeflenmektedir.


Ansolon