Destination Imagination Club

Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyecek en büyük unsur yine öğrencilerin yaratıcılıklarıdır. Destination Imagination (DI) Kulubümüzde öğrencilerimiz; takım olma, takım üyelerinin güçlü yönlerinden yararlanma, sorun çözme, üretme, ürettiğini çeşitli yollarla ifade edebilme ve savunma gibi 21. yüzyıl becerilerini aktif olarak hayata geçirebilecekler. Destination Imagination genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefler.

Atatürk Köşesi

Ansolon