Botanik Kulübü

Doğa ve Bilim Kulübü, öğrencilerin bilimsel süreçleri öğrenmelerini hedefler. Öğrencilerin deney ve gözlemler yaparak öğrendikleri bilgileri, günlük hayatta da kullanmaları amaçlanır.
Atatürk Köşesi

Ansolon