Drama Kulübü

Drama çalışmaları ile öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu ve öğrencilerin bütün alanlardaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğü oluşturulması hedeflenmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon