English Debate Club

Öğrencilerimize güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp İngilizce tartışma kültürünün arttırması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin hızlı düşünme, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yetenekleri geliştirilerek münazara yöntem ve kültürünü öğrenmeleri benimsenir.
Atatürk Köşesi

Ansolon