Fotoğrafçılık Kulübü

Görsel algı gelişimi, bireyin bilişsel gelişimiyle birlikte sosyal, duyusal alanlarının gelişmesinde de büyük öneme sahiptir. İnsanın ifade biçimlerinden biri de görsel bir dil olan fotoğraftır. Bu dili iyi ve bilinçli kullanabilmenin yolu fotoğraf çekim tekniklerini bilmek, konunun içeriğini bu teknik bilginin kullanımı ile anlatabilmektir. Kulüp çalışmaları, öncelikle makinenin doğru kullanımı, ışık-nesne ilişkisi, renk, kompozisyon, perspektif gibi pek çok konuda öğrencilerimizin bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır.
Atatürk Köşesi

Ansolon