Genç Kalemler Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla yaratıcılıklarının, tarafsız gözlem yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ve ortaya çıkan yazılı metinlerle iş birliği içinde bir yayın oluşturulması, belirli aralıklarla duvar gazetesinin çıkarılması hedeenmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde önemli bir proje olarak yürütülen bu çalışma sonucu öğrencilerin oluşturduğu eserler il ve ilçe gazetelerinde yayımlanmaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon