Halk Oyunları

Halk oyunları halkın duygularını, düşüncelerini, müziğini, giyimini ve ritmin birleşmesiyle yansıtan bir bütündür. Oyundaki ritmik beden hareketleri genellikle ait oldukları coğrafyayı ve o yörenin yaşam biçimlerini yansıtır. TED Bodrum Kolejinde halk oyunlarındaki öğrencilerimiz ile haftada 2 gün olarak çalışmalar yapılarak özel gün ve haftalarda sergilenmek üzere gösterilere hazırlanılır. Öğrencilerimizin halk oyunları sayesinde öz kültürümüzü ve halk oyunları genel felsefesini de öğrenmeleri, çeşitli gösteri ve etkinliklerde görev alarak öğrendiklerini sergilemeleri hedeflenir.

Atatürk Köşesi

Ansolon