Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar


Okulumuzda sanat eğitimi alışılagelmiş, kalıplaşmış sınırların dışına çıkmakta; çağdaş bir yaklaşımla görsel, işitsel ve sözel sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen sanat eğitimi, çeşitli yaratıcı etkinlikler ile renklendirilmektedir.

Sınıflarımızda ve okulun ortak kullanım alanlarında öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda uygun sanatsal ortamlar hazırlanmaktadır. Öğrencilerin bu ortamda kendilerine yakın hissettikleri malzemeye biçim vererek çalışmalar yapmaları sağlanmaktadır. Bu doğrultuda okulumuzdaki sanat çalışmaları; kil, ahşap, resim, üç boyutlu inşa çalışmaları, seramik, desen, kara kalem, vitray gibi bir çok tekniği kapsamaktadır.

Öğrenciler belli aralıklarla okul dışındaki müze ve sergilere götürülmektedir. Böylece, öğrencilerin sanat eserinin değerini, sanatçının kim olduğunu ve bir serginin nasıl gezilmesi gerektiği bilgisini yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Okulumuzda bulunan dans/bale salonunda öğrenciler; bale, halk oyunları, modern dans çalışmaları yapmaktadır.

Modern konferans salonumuzda gerçekleştirilen tiyatro, pandomim, konser ve drama gibi etkinlikler, öğrencilerimizin sanatsal ve estetik bakış açılarını zenginleştirmektedir.

Atatürk Köşesi

Ansolon