Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi


Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı izleyen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, çocukların kişisel gelişimini öncelikli olarak hedef almaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temelini; okul öncesi dönemde öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin desteklenerek, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olunması oluşturur.

Rehberlik Birimi ve sınıf öğretmeni öğrencilerimizin gelişimlerini beş farklı gelişim alanında (dilsel, bilişsel, öz bakım, motor, sosyal-duygusal gelişim) takip eder. Detaylı gözlem ve takip sonucunda elde edilen veriler, dönem içinde yaş gruplarına göre oluşturulan öğrenci değerlendirme raporları ve bireysel veli görüşmeleri ile velilerle paylaşılır. Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin kişilik, zihin ve beden gelişimi açısından ilkokul birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır ve bu çalışmaların sonuçları periyodik olarak aileler ile paylaşılır.

Rehberlik servisi ayrıca seminerler, atölye çalışmaları ve birebir görüşmeler yoluyla velilerimize öğrencilerimizin gelişiminde takınmaları gereken tutumlar hakkında paylaşımlarda bulunur.

Atatürk Köşesi

Ansolon