Yabancı Diller

Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı k12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Günümüzün değişen koşullarına paralel olarak “TED k12 İngilizce Müfredatı” iki yılda bir yenilenmektedir.Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü İngilizce müfredatı geliştirilerek ve ders saatleri arttırılarak, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. 6 saat Main Course, 4 saat Skills olmak üzere haftada 10 saat İngilizce dersi bulunmaktadır.

Programımız kullanılan kitaplar ve materyaller, online okuma programları, kullanılan kitaplar, sınıf seviyesinde hazırlanan İngilizce gösterileri, sunumlar, kulüpler ile desteklenmektedir. Okulumuzdaki öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini uluslararası düzeyde de ölçebilmek adına 3. Sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına girmelerine fırsat tanınmaktadır.

Programımız dört temel öğrenme alanı olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerine inşa edilmiştir. Anaokulundan itibaren uyguladığımız yoğun programımız ile öğrencilerimiz bu dört temel öğrenme alanına temel oluşturacak etkinlik ve çalışmalar yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin her birinin farklı öğrenme ihtiyaçları olduğu bilinciyle hareket edilerek, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılmaktadır. İngilizce programımızın amacı, İngilizce’yi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Amaçlarımız
 • Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yoğunlaşarak öğrencilerin kendilerini akıcı ve doğru şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri özgür, güvenli bir eğitim ortamı yaratmak,
 • Öğrencilerin gerek kendilerine gerekse başkalarına (farklı kültürlere) karşı duyarlı ve saygılıolmalarını sağlamak,
 • Öğrencileri sürekli araştıran, merak eden, sorgulayan bireyler olmaya teşvik etmek,
 • Derslerde gerekli teknolojik araç ve gereçler kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
 • Öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Çeşitli yazılı ve görsel kaynaklar kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini desteklemek,
 • Öğrencilere bağımsız okuma alışkanlığı aşılamak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştirmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamlar hazırlamak,
 • Çeşitli yazılı metinleri okuyarak analizler yapabilmelerini sağlamak,
 • Öğrencileri, seviyelerine uygun uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik etmek, bu sınavlara hazırlamak ve bu sınavlarda yeterliliklerini sağlamaktır.
Hedeflerimiz
  Öğrencilerimizin,
 • İngilizceyi severek öğrenmelerini,
 • Kendilerine güvenmeleri ve eleştirel düşünme becerisi kazanmalarını,
 • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/A1+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarını,
 • Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalarını,
 • Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamalarını,
 • Kazandıkları becerileri, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini,
 • Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlardabaşarılı olmalarını sağlamaktır.
 • CEF Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde öğrencilerimiz 4.sınıfın sonunda A1+ düzeyine ulaşarak ortaokula hazırlanmış olurlar.
Öğretim Uygulamalarımız
RazPlus (Kids A-Z) : 1-4.sınıflarda kullanılan bir online okuma programıdır. Programın kütüphanesinden öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplar seçilir. Öğrenciler kendilerine verilen şifrelerle programa giriş yaparak bu kitapları okurlar, ses kaydı ve dinleme yapabilirler. Okunan kitaplarla ilgili yapılan çalışmalar öğrencilerin eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirmektedir.Yapılan aktiviteler(okuma, dinleme, quiz) sonunda yıldız kazanan öğrenciler kendi robot ve roketlerini (incentives) oluştururlar.

Cambridge LMS (Learning Management System):Öğrencilere ekstra çalışma materyalleri sağlayan, ders kitapları ile paralel ilerleyen online bir programdır.
Atatürk Köşesi

Ansolon