JMUN Kulübü

Öğrencilerin BM delegeleri rolünü üstlenerek önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmaları, araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmeleri amaçlanır. Kulüp, öğrencilerin sözel ifade becerisi kazanmasını; takım çalışması, problem çözme, araştırma yapma gibi becerilerinin de geliştirilmesini hedefler.

Atatürk Köşesi

Ansolon