Türk Eğitim Derneği ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı (Atlantic Education International Inc., a body corporate under the laws of the Province of New Brunswick, Canada) arasında 13 Nisan 2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlamış olan ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI TED Okulundan mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada, New Brunswick Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Program 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır.

Çift Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır.

PROGRAMA KATILMA ŞARTLARI

a) TED Okullarına kayıt yaptırmış olmak

b) Yıl sonu notları arasında zayıf notu bulunmamak

 c) Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavı’nda başarılı olmak.
(Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavı İngilizce dil yeterlilik sınavıdır.)

KURS PROGRAMINDA UYGULANACAK EK DERSLER

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Programı kazanımları ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı Lise programı kazanımları karşılaştırıldığında, çift diploma programından mezun olabilmek için tamamlanması gereken ek kazanımlar için gerekli olan ek ders saatlerinin derslere ve sınıf düzeylerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

9. Sınıf Yıllık Toplam Ek Ders10. Sınıf Yıllık Toplam Ek Ders11. Sınıf Yıllık Toplam Ek Ders12. Sınıf Yıllık Toplam Ek Ders
Matematik42 Saat32 Saat35 Saat---
İngilizce21 Saat9 Saat60 Saat48 Saat


PROGRAMIN GEREKLİLİKLERİ

Çift diploma programı kapsamında öğrenciler belirlenen sınavlara girmek zorundadır. Öğrenciler sınav gününde mazeretli (sağlık raporu, izin, vb.) olsalar dahi sınavın tekrarı yapılmayacaktır. Sınavlarda başarı notu Matematik dersi için 50/100, İngilizce dersi için 60/100 puandır (Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavı ve Diploma Sınavı hariç). Kurs programına devam zorunluluğu her ders için % 85’tir. Devamsız veya sınav notu belirlenen puanın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve programdan ilişikleri kesilir.

PROGRAM DİPLOMA VE SERTİFİKALARI

Dört yılın sonunda programı ve program sonunda uygulanacak sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanacaktır. Programı tamamlayamayan öğrenciler ise, başarılı oldukları dersleri belgeleyen sertifika (Academic Achievement Certificate) alacaklardır.

Atatürk Köşesi

Ansolon