Koro

Ted Bodrum Korosu; müzik öğretmenlerimiz tarafından seçilmiş öğrencilerden kurulmuş olup, ilkokul 4. sınıftan başlayarak, ortaokul ve lise öğrencilerini de kapsayan, geniş ses aralıklarını ve farklı yaş gruplarını içinde barındıran, çok sesliliği esas alan, her sene sayısı güncellenen ve 2018 yılı itibari ile 85 öğrenciye ulaşan büyük bir oluşumdur.

Öğrencilerimizin; küçük yaşlardan itibaren, temel ses becerilerini geliştirerek, bireysel ve toplu olarak, doğru ses-nefes teknikleri ile şarkı söyleyebilmeleri, farklı ses teknikleri ile sahne üzerinde, postür ve mimiklerini doğru kullanarak, çok sesli koro eserlerini seslendirebilmeleri, bireysel ses renginin önemini fark ederek, koro topluluğunun içinde ne kadar vazgeçilmez ve önemli bir yeri olduğunu kavrayarak bireysel özgüveninin gelişmesi hedeflenir.

Yıl boyu çalışılan ve farklı dillerden oluşturulan repertuarın, tüm bu kazanımlarla birlikte, yurt içi ve yurt dışı koro platformlarında, uluslararası müzik festivallerinde ve yarışmalarında, ülkemizi ve okulumuzu temsil ederek verilen eğitimin pekiştirilmesi sağlanır.

Ted Bodrum Korosu;
2014-2015 PRAG / OLOMOUC MUSIC FESTIVAL
2015-2016 VENICE MUSIC FESTIVAL
2016-2017 CROATIA MUSIC FESTIVAL
2017-2018 BARCELONA MUSIC FESTIVAL

Atatürk Köşesi

Ansolon