Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Lise, öğrencilerimiz için değişim ve geçiş dönemidir. Ergenlik döneminin yoğun olarak yaşanmaya başladığı bu dönem çocukluktan gençliğe geçişte bir köprüdür ve öğrenci açısından hassas bir şekilde yaşanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı, öncelikle öğrencilerin ilkokuldan ortaokula; daha sonra da ortaokuldan liseye geçerken yaşayacakları değişime kolay uyum sağlamalarını hedefler. Gelişimsel rehberlik yaklaşımımız doğrultusunda sağladığımız bireysel, duygusal ve sosyal destek ile öğrencilerimiz ortaokula uyum sağlayıp liseye hazırlanırlar.

Farkındalıklarını geliştirmeleri, ergenlik dönemini anlayıp yönetebilmeleri, olumlu benlik kavramına sahip olmaları, karar verme ve sorun çözme becerileri edinmeleri için öğrencilere destek olunur. Programımız, öğrencilerin, başarılarının önündeki engelleri görüp aşmalarını sağlar, çalışma alışkanlıkları ve özdisiplin gelişimi üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla lise hakkında bilgi edinirler.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, ergenlik karmaşası yaşanan bu dönemde öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler ve atölye çalışmaları düzenler.

Atatürk Köşesi

Ansolon