Yabancı Diller

Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.
The limits of my language means the limits of my world.
Yabancı dil programımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework for Language Learning-CEFR) esas alınır. Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı k12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Günümüzün değişen koşullarına paralel olarak “TED k12 İngilizce Müfredatı” iki yılda bir yenilenmektedir.

TED Bodrum Koleji Cambridge eğitim programlarını uygulama ve değerlendirme yetkisine hak kazanarak uluslararası okul olması statüsüne sahiptir. İngilizce bölümünde anasınıfından 12. Sınıfa kadar her öğrencinin kendine özgü güçlü yanları, akademik açıdan güçlü, kapsamlı, tematik ve edebiyat kapsamlı bir program uygulanır. Türk Eğitim Derneği Ve Kanada Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış işbirliği protokolü ile TED Bodrum Koleji öğrencileri 7. Sınıftan itibaren Kanada Öğrenci Değişim Programına sene kaybetmeden katılabilirler. Değişim programına katılan öğrenciler Kanada Üniversiteleri ne başvurularında öncelikli kabul imkanına sahip olur.

Lise Hazırlık sınıfı programımız öğrencilerimizin lise yıllarında İngilizce dilinde alacakları derslerin yetkin bir şekilde yürütebilmeleri üzerine kurgulanmıştır. Lisemizde Cambridge uluslararası ortaöğretimde genel sertifika programı IGCSE Cambridge uygulanır. Bu program uluslararası platformda üniversiteler tarafından tanınır ve öğrencilere başarının tüm dünyada geçerli olan anahtarını sunar.

Advanced Placement (AP) ileri düzey yerleştirme programı lisemizde 11.sınıftan itibaren uygulanmaya başlar. Lise öğrencileri 11. Ve 12. Sınıflarda AP seçmeli derslerini alabilirler. Okulumuz ayrıca lise öğrencilerimizin katılabileceği onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen, gönüllülük esasına dayanan bir sosyal sorumluluk programı olan The Duke Of Edinburgh Uluslararası Eğitim Programı’nı yürütmektedir. 140 Ülkede uygulanan program katılan öğrencilerimize geliştirdikleri becerileriyle uluslararası üniversite kabullerinde öncelik sağlar.

IGCSE, BTEC, AP, Kanada Öğrenci Değişimi ve The Duke Of Edinburgh Uluslararası Eğitim Programlarının tümü TED Bodrum Koleji öğrencilerine kariyer planlamalarında ve mesleki eğilimleri doğrultusunda potansiyellerini geliştirme imkanı sunar. Bugün ilköğretime başlayan öğrencilerimizin henüz var olmayan mesleklere ve 21.yüzyılın yoğun rekabet ortamına hazırlandıkları göz önüne alındığında beceri ve ilgi odaklı bir eğitim yaklaşımı onların hayat kalitesini arttıracak, başarılı ve aynı zamanda mutlu bireyler olmalarının kapısını da aralayacaktır.

Amaçlarımız
 • İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk alan, tartışabilen, yorum yapabilen öğrenciler yetiştirmek.
 • İngilizceyi etkili bir şekilde konuşan, yazan, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi kullanan bireyler yetiştirmek.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisini kazandırmak.
 • Günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında yabancı dilde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek
 • Akademik düzeyde İngilizce kullanmayı bilen bireyler yetiştirmek.
 • Öğrencilerimizin dinleme, konuşma, inceleme, okuma, yazma, yapı ve kelime bilgilerini sistematik olarak geliştirmek.
 • Entelektüel birikim sahibi, araştırma yapan ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek.
 • Ders dışı etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde etkili kullanımını sağlamak.
 • Akademik yazı yazmayı sağlamak.
 • Problem çözme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek.
 • Planlı sözlü sunum yapma becerisi kazandırmak.
Hedeflerimiz
 • Okulumuzun 12. Sınıfından mezun olan öğrencilerimizin, almış oldukları eğitim programının gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde, IELTS, TOEFL gibi dünyaca kabul gören yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları beklenir.
 • Dil sınıfı öğrencileri aldıkları yoğun akademik program ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere hazırlanır.
 • Lisemizin tüm öğrencilerinin girdikleri üniversitelerin Hazırlık Atlama Sınavları’nı geçmesi.
 • LİSE SINIFLARINDA İNGİLİZCE SEVİYE BAZLI HEDEFLERİMİZ;

 • Hz. sınıfında  A1 seviyesinde başlayan öğrenciler sene sonunda bireysel farklılıklara da bağlı olarak B1/B1+ seviyesinde süreci tamamlamaktadırlar.
 • 9. sınıfta B1/B1+  seviyesinde başlayan öğrenciler sene sonunda bireysel farklılıklara da bağlı olarak B2 seviyesinde süreci tamamlamaktadırlar.
 • 10. sınıfta B2 seviyesinde başlayan öğrenciler sene sonunda bireysel farklılıklara da bağlı olarak B2+ seviyesinde süreci tamamlamaktadırlar.
 • 11. sınıfta B2+ seviyesinde başlayan öğrenciler sene sonunda bireysel farklılıklara da bağlı olarak C1 seviyesinde süreci tamamlamaktadırlar.
 • 12. sınıfta C1 seviyesinde başlayan öğrenciler sene sonunda bireysel farklılıklara da bağlı olarak C1+/C2 seviyesinde süreci tamamlamaktadırlar.
Öğretim Uygulamalarımız
 • ELT (İngilizce Dil Eğitimi) materyalleri kullanılmaktadır.
 • Online ve interaktif eğitim programları kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin dünya görüşünü geliştiren, farklı kültürler ile iletişime geçmelerini ve kendilerini İngilizce ifade ettikleri MUN-Modern United Nations (Modern Birleşmiş Milletler) çalışmaları yapıyor ve organizasyonlarına katılım sağlıyoruz.
 • Derslerimizde sunumlar ve münazaralar aktif olarak uygulanmaktadır.
 • Proje Tabanlı çalışmalar ile dil yetkinlikleri desteklenmektedir.
 • Sanatsal etkinlikler ile öğrencilerimizin düşünme ve yorumlama güçleri geliştirilmektedir.
 • İngilizce tiyatro etkinlikleri ile öğrencilerimiz dili kullanırken, estetik ve disiplin gibi değerleri özümseyerek ,sahne deneyimi yaşamaktadırlar.
Atatürk Köşesi

Ansolon