Genel Bilgiler

Branşlaşmanın ve akademik içeriğin arttığı ortaokul yıllarında; öğrencilerimizi yakından tanıyıp onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destekleyerek öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştiriyoruz.
Lise eğitimi öğrencinin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini net bir biçimde tespit edip planlı bir şekilde ihtiyaçlarını belirleyerek amaca doğru ilerlemesi sürecidir.

Okulumuzda 9. ve 10. sınıf tüm branş derslerinin alındığı ortak yıllardır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçer. Böylelikle bilinçli ve kendilerinden emin bir şekilde üniversiteye doğru yola çıkarlar. Öğrencilerimizin tercihleri esas alınarak uygulanan yaz stajları meslek seçimlerini belirlemede önemli bir rol oynar.

TED Bodrum Koleji Özel Lisesi, tüm öğrencilerini yurt içi ve yurt dışı üniversite kabul süreçlerine donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır.

Öğrencilerimizi yurt içi üniversitelere hazırlamak amacıyla, 11. sınıftan itibaren; günlük ders programına ilaveten ders seçimlerine uygun destek programlar ve fen lisesi programına eşdeğer olan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP) uygulanmaktadır. Uygulanan BİYP ve destek programları sayesinde; öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda, ülkemizde uygulanan üniversite sınavlarında ilk sıralardaki tercihlerine yerleşmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizi yurt dışı üniversitelere hazırlamak amacıyla, lisemizde IGCSE ve Advanced Placement (AP) gibi çeşitli uluslararası programlar uygulanmaktadır. Uygulanan uluslararası programlar sayesinde; öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda, kendilerine en uygun yurt dışı üniversitelerden kabuller almaları sağlanmaktadır. Ayrıca anaokulundan itibaren hazırlanan akademik arşiv niteliğindeki portfolyo dosyaları yurtdışı üniversitelere kabul sürecinde önemli bir destek sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra; çok geniş bir yelpazedeki sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yönlendirilmektedir.

Okulumuzda evrensel bir eğitim-öğretim atmosferi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, Kanada Nova Scotia Öğrenci Değişim Programı, BTEC Uluslararası Meslek Edindirme Programı gibi uluslararası programlar ortaokulumuzdan itibaren uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin Model United Nations, Science Cup, Green Project, Erasmus gibi uluslararası etkinliklere katılımı teşvik edilmektedir.

Atatürk Köşesi

Ansolon