Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.


9. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut duruş gelişimlerinin sağlanması hedeenmektedir.

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeenmektedir.

Destination Imagination Club

Kulübümüz, öğrencilerimizin Türk Eğitim Derneğinin "HİBRİT İNSAN" konseptine uygun olarak değişmekte olan dünyamızda başarılı olmaları için gereken becerileri yaratıcı düşünce süreci ile kazanmalarını hedeer. Ayrıca akademik gelişimi destekleyen etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcılık, cesaret ve ilgilerini geliştirmeyi hedeer.

Deney ve Proje Kulübü

Bu kulüpte öğrenciler, her hafta bilimin gizemli dünyasına yolculuk yapacaklar. Bu yolculuk esnasında ilginç deneyler yaparak bilimin inceliklerini öğrenecekler. Öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda, yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

GazeTED Kulübü

Kulübümüzün hede; okulumuzda bulunan her öğrencinin içindeki yazma, araştırma, bilgi toplama ve tüm bunları sentezleyerek uygulamaya geçirme potansiyelinin farkında olmasını sağlayarak ürün ortaya çıkarmasında yol gösterici olmaktır.

Genç Astronomlar Kulübü

Bu kulüp, astronomiye ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlar ve amatör astronominin uygulamalı ve teorik alanlarında çalışmalar yürütmeyi amaçlar. Kulübün bir diğer amacı ise, bilim sevgisini öğrencilere yaymak ve pozitif bilimlere olan ilgiyi artırarak toplumda bilime dair farkındalık oluşturmaktır.

Golf Kulübü

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf ile öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik düşünce ve sportif görgünün gelişimi hedeenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

İspanya'ya Yolculuk Kulübü

Her hafta İspanya’nın kültürel özelliklerinden birini araştırıp, genel kültür bilgilerimizi zenginleştirmeyi hedeeyen bu kulüpte İspanya’nın şehirleri, yönetim şekli hakkında bilgi sahibi olunarak turistik yerleri araştırılır, tarihi eserleri ve buna paralel olarak yazarları, ressamları, ünlüleri, yemekleri, örf ve adetleri, bayramları, yaşam alışkanlıkları incelenir.

Mekatronik Kulübü

Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu yönde hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, eğitimde ve birçok alanda kullanılmakta ve bu sistemlerin her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Mekatronik Kulübü öğrencilere içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı/çözüm üreten liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Music Performing Club

Öğrencilerimizin yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Müzikal temel bilgiler ile okur-yazarlıklarının artması, yatkın oldukları enstrümanların gruplar halinde eğitimini almaları (davul, üt, keman, gitar, piyano, vb.) ve öğrendikleri müzikal birikimler doğrultusunda toplu halde performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeenir.

Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübü

Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübünde öğrenciler, sanat eserlerini analiz ederler, Röprodüksiyon çalışması yaparlar. Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği döneme özgü giysi, saç ve eşya modellerinin tasarımını yaparlar. Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç modellerini tasarlarlar. Bunu yaparken eserde rol alan sanatçıların rollerini ve tiplerini ayarlamada estetik görüş sahibi olurlar. Önemli gün ve bayramlarda okulun sahne dekorlarını oluştururlar.

Seramik Kulübü

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeenmektedir.

TED Global Citizenship Club

Bu kulüp öğrencilerimizin yaşadıkları dünyanın gereksinimlerinin farkında olmalarına, yaşadığımız coğrafyayı daha iyi anlamalarına ve kendi tercihleri doğrultusunda dünyadaki yerlerini bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu kulüpte öğrencilerimizin, iyi yetişmiş bireyler olarak, farklı kültürlerde faaliyet göstererek dünyayı daha adil ve eşit bir hayata dönüştürebilmek amacı ile çalışması hedeenmektedir. Bu kulübün çalışmaları, üç yıl boyunca devam edecektir.

Tenis Kulübü

Bu kulüpte, öğrencilerimizin tenis sporuna ilişkin temel hareket ve becerileri edinerek zaman içerisinde kazandıkları alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

Yaşam Boyu Spor Kulübü

Külübün amacı, bireylere düzenli egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu bağlamda, egzersiz ve sporu yaşamının bir parçası haline getiremeyen bireyleri egzersiz yapmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek önemlidir. Çağımızda, sporun bilinçli olarak yaygınlaştırılması gerekliliği ve spor ile gelişmişlik arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenli ve bilinçli spor yapmak sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek açısından oldukça önemlidir.

Yüzme ve Su Topu Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

10. ve 11. Sınıf Öğrenci Kulüplerimiz

A.V. Kulübü

Bu kulüpte; ses, ışık ve görüntü sistemlerinin kullanımı, kurulumu ve düzeninin sağlanması, öğrencilerin okul içerisinde ve dışarısında planlanan resmi tören, konser, tiyatro ve yıl sonu gösterilerinde aktif görev alması ile bu etkinlerin nasıl planlanacağı, organizasyon becerisi ve ekip çalışması içinde uyumlu olarak nasıl çalışılacağı pratik ve teorik olarak okul konferans salonu içerisinde yaşatarak öğretmek hedeenmektedir.

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut duruş gelişimlerinin sağlanması hedeenmektedir.

Bateri (Davul) Kulübü

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeenmektedir.

Çağdaş Sanatlar Kulübü

Çağdaş sanat akımlarını tanıyan öğrenciler, boya sürüş zenginliği kazanarak boyaların maddi güzelliğinin farkına varırlar. Renk ve leke olgusunu pekiştirmek, deformasyon, transformasyon, stilizasyon deneyimi kazanmak, kendi sanatsal felsefi ve toplumsal düşüncelerini olgunlaştırarak estetik bilince ve uygulamalara ulaşmak için tuval ve farklı materyallerin üzerine çalışmalar yaparak ürün oluştururlar, sergilerler. Eko çalışması olarak grafiti çalışmaları yapıp sosyal sorumluluk projelerine katılırlar.

Deney ve Proje Kulübü

Bu kulüpte öğrenciler, her hafta bilimin gizemli dünyasına yolculuk yapacaklar. Bu yolculuk esnasında ilginç deneyler yaparak bilimin inceliklerini öğrenecekler. Öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda, yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

English Drama Club

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. Böylece öğrencilerimizin drama etkinliklerini İngilizce izlemeleri ve canlandırmaları, hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal bir şekilde uyum sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Genç Kalemler Kulübü

Genç Kalemler Kulübünde öğrencilere yazma becerisi kazandırılarak yaratıcılıklarının, tarafsız gözlem yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ve ortaya çıkan yazılı metinlerin kullanıldığı bir yayın oluşturulması, belirli aralıklarla duvar gazetesinin çıkarılması hedeflenmektedir.

Karşılaştırmalı Sanat Tarihi ve Genel Kültür Kulübü

Karşılaştırmalı Sanat Tarihi ve Genel Kültür Kulübü; çeşitli lmler, belgeseller, kitaplar vb. materyal ve kaynaklardan yararlanarak sanatın pek çok dalına dair tarihsel bir bakış açısı kazanılmasını hedeer. Bununla birlikte, önemli tarihsel olgulara dair alternatif düşünce biçimleri ortaya koyar. Bu kulüpte öğrenciler, belirli konular ve başlıklar altında kendi araştırmalarını yaparak “Adobe Spark” görsel tasarım uygulaması ile aş, kısa video ve web sayfası tasarlar.

Mekatronik Kulübü

Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu yönde hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, eğitimde ve birçok alanda kullanılmakta ve bu sistemlerin her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Mekatronik Kulübü öğrencilere içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı/çözüm üreten liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mutfak Sanatları Kulübü

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

MUN Club

Öğrencilerimizin kariyerlerine attığı ilk adımlardan biri sayılan MUN çalışmaları ile öğrencilerimize profesyonel bir duruş sergileme, toplum karşısında konuşabilme, özgüven, dünya sorunları üzerinde farkındalık yaratma, çözüm üretebilme gibi duyuşsal ve bilişsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunları yaparken yabancı dil becerisini bir araç olarak kullanacakları ortam içinde bulunmaları için tüm hazırlıklar yapılacaktır.

Seramik Kulübü

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeenmektedir.

Yaratıcı Vokal Kulübü

Kulüp çalışmalarında klasik ve modern müzik repertuvarından eserler kullanılarak ses sağlığı ve vokal teknikleri çalışmaları yapılacaktır.

Yüzme ve Su Topu Kulübü

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

Ansolon