Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.


Lise Öğrenci Kulüplerimiz

Yaratıcı Tasarım Kulübü

Kulübümüzde, grafik tasarımın en temel programları olan Adobe Photoshop CC ve Adobe Illustrator CC programlarının başlangıç eğitimi verilerek, öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığını keşfetme imkanı bulması sağlanacaktır. Sene boyu okul içerisinde yapılacak tasarımlara öğrencilerimizin de imzasının olması hedeflenmektedir.

Mekatronik Kulübü

Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu yönde hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, eğitimde ve birçok alanda kullanılmakta ve bu sistemlerin her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Mekatronik Kulübü öğrencilere içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı/çözüm üreten liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TED Global Citizenship Club

Bu kulüp öğrencilerimizin yaşadıkları dünyanın gereksinimlerinin farkında olmalarına, yaşadığımız coğrafyayı daha iyi anlamalarına ve kendi tercihleri doğrultusunda dünyadaki yerlerini bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu kulüpte öğrencilerimizin, iyi yetişmiş bireyler olarak, farklı kültürlerde faaliyet göstererek dünyayı daha adil ve eşit bir hayata dönüştürebilmek amacı ile çalışması hedeenmektedir. Bu kulübün çalışmaları, üç yıl boyunca devam edecektir.

Kültürel Kodlar Kulübü

Simge ve anlamların sembolleşmiş halleri olan kültürel kodlar, tüm inançlar ve gelenekler üzerinden dünyayı anlamlandırmaya çalışarak bu yolda insanoğlunun üzerine düşen temel felsefeyi araştırmayı kendine amaç edinmiştir.

English Drama Club

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. Böylece öğrencilerimizin drama etkinliklerini İngilizce izlemeleri ve canlandırmaları, hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal bir şekilde uyum sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

MUN Club

Öğrencilerimizin kariyerlerine attığı ilk adımlardan biri sayılan MUN çalışmaları ile öğrencilerimize profesyonel bir duruş sergileme, toplum karşısında konuşabilme, özgüven, dünya sorunları üzerinde farkındalık yaratma, çözüm üretebilme gibi duyuşsal ve bilişsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunları yaparken yabancı dil becerisini bir araç olarak kullanacakları ortam içinde bulunmaları için tüm hazırlıklar yapılacaktır.

Singing & Recording Techniques Club

Şarkı söyleme teknikleri ve müzik prodüksiyon - kayıt teknikleri üzerine çalışmak isteyen öğrenciler için uygun bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin ses, nefes, postür ve ritim gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Ayrıca ilgisi olan öğrencilerle ses kayıt ve düzenleme sistemleri üzerine çalışmalar yapılacaktır ve bu çalışmalar ile öğrencilerimizin ürünü olacan bir albüm çıkarılacaktır. Ek olarak, edindikleri müzikal (| birikimler (o doğrultusunda (toplu halde performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeflenir.

SAT Matematik Kulübü

SAT, Scholastic Aptitude Test anlamına gelir ve akademik bir yeterlilik testidir. İyi bir SAT skoru, yurt dışında üniversite eğitimi almanın kapılarını aralayacak ilk adımdır... Bu kulübün amacı, genel olarak yurt dışı üniversitelere kabul için öngörülen SAT Matematik sınavlarında bu konuda istekli öğrencilerin tecrübe edinmesini sağlamaktır. Kulüp çalışmalarında öğrencilerin örnek SAT Matematik problemlerini bağımsız olarak çözebilme, çözümlerini doğrulayabilme becerilerini güçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler bu tür sınavlarda kullanılan teknikleri öğrenerek bir yandan bu sınavlarda başarılı olabilmek için gerekli olan matematiksel kavramları gözden geçirme öte yandan belirli aralıklarla uygulanacak olan SAT denemelerinde kendi düzeylerini test etme şansına sahip olacaklardır.

TEDX TED Bodrum Kulübü

TEDx “Paylaşmaya Değer Fikirler” in dile getirildiği yerel bir programdır. TED, “Paylaşmaya Değer Fikirler” anlayışıyla, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDXx'i yaratmıştır. Hedef, proje tabanlarının kurulumuna yönelik ara yüzlerin oluşturulması, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi, kültürel zemini sağlamlaştıran her türlü yeni fikrin geliştirilmesini desteklemek ve yürütmektir. Çalışma süreçlerinde verimliliği arttıran ve sürdürülebilir projeleri destekleyen hedeflere (o ulaşılmasında önemli yol haritaları belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi girişimcilik ruhunu tetiklemek, girişimci fikirlerin filizlenebileceği ve dahası hayata geçebileceği iklimi ve atmosferi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara zemin hazırlayan ve organizasyonların yürütüldüğü bir kulüptür.

TED ED Student Club

Öğrencilerimiz ilham verici, parlak bir fikri belirlemeyi, bu fikir hakkında araştırma yapıp, geliştirip fikrini TED Talks konuşma tarzında ilgi ve saygı uyandırıcı şekilde sunabilmeyi deneyimleyeceklerdir. Bu süreç içinde hedefe nasıl daha iyi ulaşabileceği ile ilgili geri bildirimler alarak üzerinde çalıştıkları fikirleri bir TED Talks konuşmacısı olarak sunacaklardır.

Toplum Gönüllüleri Kulübü

Hedef kitlesi belirlenmiş ve sürdürülebilir sosyal etkisi olan sosyal sorumluluk faaliyetlerini projelendirmek, hayata geçirmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak amacı ile faaliyet gösterecek bir kulüptür. Eğitimden çocuk haklarına, ekolojiden insan haklarına, sağlıktan gençlerin kendileri ile ilgili sorunlara kadar birçok farklı temalarda projeler ve kampanyalar gerçekleştirilecektir. Tüm TED Bodrum Koleji öğrencileri, velileri ve çalışanları bu kulübün doğal üyesidir.

Fotoğrafçılık Kulübü

Görsel algı gelişimi, bireyin bilişsel gelişimiyle birlikte sosyal, duyusal alanlarının gelişmesinde de büyük öneme sahiptir. İnsanın ifade biçimlerinden biri de görsel bir dil olan fotoğraftır. Bu dili iyi ve bilinçli kullanabilmenin yolu fotoğraf çekim tekniklerini bilmek, konunun içeriğini bu teknik bilginin kullanımı ile anlatabilmektir. Kulüp çalışmaları, öncelikle makinenin doğru kullanımı, ışık-nesne ilişkisi, renk, kompozisyon, perspektif gibi pek çok konuda öğrencilerimizin bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır.

Yoga ve Anatomi Kulübü

Yoganın sağlıklı yaşam üzerine etiklerinin açıklanması, yoga asanalarının vücudun hangi bölgelerine iyi geldiğinin öğretilmesi, sağlıklı beslenmeye dair önemli bilgilerin verilmesi, besinlerin vitamin, mineral içeriklerinin araştırılması, anatomik açıdan vücudumuzun daha iyi tanınması ve vücut postürlerinin düzeltilmesine yönelik çalışmalar, meditasyon aktiviteleri, bedenin tanınması ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
Atatürk Köşesi

Ansolon