Uygulamalar ve Projeler

BTEC

Türkiye’de, k12 düzeyinde, ilk kez ve sadece TED okullarında uygulanan BTEC (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlilik) programı, Pearson tarafından akredite edilen uluslararası bir meslek edindirme programıdır. Amacı, mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı, pratik, canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir.

Dünya çapında kabul edilen mesleklere ulaşmakta ve yurtdışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexel’in denklik kabul ettiği BTEC programları, öğrencilerin yüksek öğretime girişte ihtiyacı olan becerileri geliştirmeyi ve onlara hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlilikleri kazandırmayı hedeflemektedir. İş dünyasının ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan BTEC programları, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversiteleri tarafından kabul görmektedir. BTEC ilgili alanlarda uluslararası geçerliliği bulunan mesleki yeterlilik belgeleri sağlar. Bu belgeler “Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” ile uyumlu seviyelere ve kredi değerlerine sahiptir.

DİKSİYON ve HİTABET EĞİTİMİ

Yaşam, konuşma yoluyla sürekli iletişim kurmayı gerektirir. Bu iletişimin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde olabilmesi bilgi alışverişini hızlandırır. Kişisel gelişim bakımından önem teşkil eden iş ve sosyal hayatta farklı ve başarılı olmanın ön şartlarından biri de etkin bir hitabete sahip olmaktır. Diksiyon ve Hitabet Eğitiminin temel amacı; öğrencilere etkili ve güzel hitabetin teknik ve sosyal yönlerini açıklamak, alıştırmalar ve kritik noktaları ile konunun içselleşmesini sağlamaktır.

Uygulanan program, öğrencilerimizin Ortaokul seviyesinde aldıkları diksiyon eğitimini pekiştirerek toplum önünde konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

STEM

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi ile disiplinler arası bir öğrenme sağlanmaktadır.

STEM eğitimi, ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış yaratıcı, üretken ve 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünen, girişimci ruhlu, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip ve topluma karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz, bu hedefi STEM yaklaşımı ile de desteklemektedir.

MUN

Model United Nations (MUN) çalışmaları, öğrencilerimizin önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. MUN çalışmalarına katılan öğrenciler küresel ısınma, kaybolan yağmur ormanları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi dünya meselelerini araştırarak çalışırlar. Resmi dili İngilizce olduğundan MUN programı, kazanmış oldukları dil becerilerini son derece üst düzey konularda kullanma olanağı sunmaktadır. Öğrencilerimiz her yıl gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında düzenlenmekte olan MUN konferanslarına hazırlanmaktadır. Bu konferanslarda öğrenciler, önceden belirlenen bir ülkenin Birleşmiş Milletler’deki temsilcisi olarak, yine önceden belirlenen bir konu ile ilgili temsil ettikleri ülkenin görüşlerini ve çıkarlarını savunmaktadır. Birleşmiş Milletler oturumlarındaki tüm resmi jargonun ve prosedürlerin zorunlu olduğu bu konferanslarda öğrenciler, araştırma sonucu elde ettikleri bilgilerle ilgili olarak konuşmakta, dinlemekte ve yazmakta, temsil ettikleri pozisyonlarla ilgili olarak rol yapma olanağı bulmaktadırlar. Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen Model United Nations programı sayesinde öğrenciler, bir yandan Türkiye’den ve dünyadan bir çok yeni insanla tanışma ve yeni kültürleri tanıma olanağı bulurken, diğer yandan uluslararası meseleler konusunda bilgilenmektedirler.

KANADA NOVA SCOTIA DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği (TED) ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED Bodrum Koleji öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Nova Scotia Değişim Programı, 7. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere; “Akademik Ay Programı”, “Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı” ve “Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı” olmak üzere üç farklı süre seçeneği sunmaktadır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE ÇALIŞMALARI (GREEN PROJECT, BAYER, ROJKO, TUBİTAK VB.)

Okulumuzda, öğrencilerimizin çevre, matematik, fen ve sosyal bilimler alanında ürettikleri yenilikçi fikirleri ile proje hazırlama sürecine katılmaları hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi TÜBİTAK, ROJKO, GREEN PROJECT gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında ve şenliklerinde yer almaları için yüreklendirmektedir. Ayrıca, okulumuz öğrencilerimizi KANADA WATERLOO Matematik Yarışması, i-GEO Coğrafya Olimpiyatları gibi matematik ve temel bilimler alanında olimpiyat yarışmalarına yönlendirerek öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerine fırsat tanımaktadır.

IGCSE

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. IGCSE’de alınan iyi bir not (C ve üzeri); İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’daki hemen hemen bütün üniversitelerde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir. Ayrıca uluslararası bir programı tamamlayarak sertifika almış olmaları nedeniyle öğrencilerimizin yurt dışı üniversitelere kabullerini kolaylaştırmaktadır.

TED Bodrum Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde 9. ve 10. sınıflarda uygulanan ve iki yıl süren IGCSE English as a Second Language programını tamamlayan öğrencilerimiz Cambridge'den gelen bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler. AP (ADVENCED PLACEMENT)

AP dünya çapında 100’den fazla ülkede yer alan lise seviyesindeki okullarda uygulanan global akademik bir programdır. AP başarıları, öğrencilerin 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede; kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve kimi derslerden muaf olmasını sağlamaktadır.

Fen bilimleri, matematik, tarih, sosyal bilimler, sanat ve dünya dilleri disiplinlerinde, üniversite seviyesinde 34 dersten oluşan programın sınavları her yıl Mayıs ayında uygulanmaktadır. Sınavlar üniversite öğretim görevlileri tarafından hazırlanıp puanlandırılmaktadır.

AP dersleri, College Board tarafından belirlenen ders programına göre AP sınıflarında 11. sınıftan itibaren verilmektedir.

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş̧ ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş̧ öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" akademik performansı yüksek olan öğrencilerin; eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan, okul-üniversite işbirliğine dayalı öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği bir programdır.

Fen liselerinde uygulanan müfredatın daha da geliştirilmiş biçimi olan programın amacı, merak eden, kuşku duyan, sorgulayan, araştıran, üreten ve bilimsel düşünceyi önemseyen bireyler yetiştirmektir.

Bu programda öğrenim gören her öğrenci, programın gereği olarak TÜBİTAK Proje Yarışması’na katılacak nitelikte bir proje hazırlamak zorundadır. Diğer taraftan yine bu öğrencilerimiz kendi seçtikleri bir alanda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’na hazırlanmaktadır. Ayrıca bu programda yer alan öğrencilerimiz, yurt içi ve yurt dışı her türlü proje yarışmasına katılmaya teşvik edilmektedir.

AKADEMİK DESTEK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda uygulanan akademik destek çalışmalarıyla öğrencilerimizin yabancı dil ve temel derslerdeki mevcut akademik performanslarının daha ileri taşınması hedeflenir.

Bu amaçla okulumuzda pek çok çalışmadan başlıcaları şunlardır:

- Yeterlilik ve yetkinlik alanları kısıtlı ve ileri düzeyde olan öğrencilerimizin okul eğitimindeki başarılarını artırmaya yönelik destekleyici çalışmalar
- Dil becerileri kısıtlı ve ileri düzeyde olan öğrencilere yönelik destek çalışmaları
- Üniversite Sınavı hazırlık süreçlerine yönelik hafta içi ve hafta sonu etüt ve takviye çalışmaları
- Okul başarısını etkileyen faktörler üzerine araştırma ve değerlendirmeler ve bu alandaki bilimsel çalışmalar

Program kapsamında, yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak okul çıkışı ve hafta sonu yapılan çalışmalar; okul derslerine yardım kursları ve sınavlar için özel hazırlık kurslarıyla birlikte programın amacına hizmet edecek tüm etkinlikler ve yaklaşımlar desteklenmektedir.

MESLEK GÖZLEMİ PROGRAMI

Lise öğrencilerine yönelik planlanan Meslek Gözlemi Programı’nda öğrencilerin ileride seçmeyi hedefledikleri meslekleri tanımaları ve tüm hayatlarını etkileyecek olan meslek seçim sürecini daha bilinçli yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Yaz aylarında ikişer haftalık dönemlerde uygulanan programın amacı, öğrencilerimizin modern dünyanın etkin bireyleri olacak şekilde gerçek hayata hazırlanmalarına destek olmaktır.

Program, TED Bodrum Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisince koordine edilmektedir. Öğrenciler “Gözlem Defteri”ne yaşadıklarını gün be gün kaydeder; işyerleri ise program sonunda öğrencinin performansına ilişkin formu doldurur. Süreç içerisinde program sorumlularımız öğrencilerimizin gözlem yaptığı işyerlerine ziyaret gerçekleştirir. Yapılan çalışmalar arşivlenerek öğrencilerimizin meslek seçimi serüveninde önemli veriler olarak kullanılır.

Program, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ile ortaklaşa yürütülmektedir.

EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz, uygulamalarıyla almaya hak kazandığı Yeşil Bayrak’ı gururla dalgalandırmaktadır.

BESLENME DOSTU OKUL

“Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda yaşam boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedeflemekte, öğrencilerimizi hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olan çalışmaları yapmayı temel prensip olarak benimsemektedir.

BEYAZ BAYRAK

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika” ile ödüllendirildi.

PORTFOLYO SUNUMLARI

Okulumuzda her dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez öğrenci-veli-öğretmen görüşmeleri (portfolyo sunumları) düzenlenmektedir. Portfolyo sunumlarında öğrenciler; dönem boyu yaptıkları çalışmaları ailelerine anlatır, böylelikle gelişimlerinde sorumluluk üstlenme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimizin akademik hayatı boyunca yapacağı portfolyo çalışmaları, aynı zamanda yurt dışı üniversitelere kabul süreçlerinde önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Ortaokul ve lise seviyelerinde uyguladığımız Danışmanlık Sisteminin amacı; öğrencinin sorunsuz alanlarının soruna dönüşmemesi için önleyici; seçenek fazlalığından kaynaklanan kararsızlık durumlarında ise yönlendirici bir rol oynamaktır. Bununla birlikte öğrencilerimizin ileriye yönelik hedefler koymasına ve bu hedeflere ulaşmasına programlı destek sağlarken aynı zamanda fiziksel, duygusal, sosyal ve akademik alanlardaki gelişimlerini takip edip, yaşadığı problemlerde çözümün bir parçası olmaktayız. Her bir danışman öğretmenin az sayıda öğrenciden sorumlu olması sistemin başarısına olumlu katkı sağlamaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon