Matematik Hikayeleri ve Oyun Kulübü

Matematik Hikayeleri ve Oyun, öğrencilere matematik ve yazmanın ilişkisini kavramalarını sağlayarak matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve matematik oyunları oynayarak matematiğe olumlu bakış açısı kazanmalarının yanı sıra kendi matematik oyunlarını da tasarlayarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen bir kulüptür. Matematik hiç şüphesiz kendine has kuralları olan bir dildir ve bu dil sayesinde aynı zamanda da güçlü bir iletişim aracıdır. Öğrencilerin bu dili doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri iletişim becerilerinin gelişmesiyle mümkündür. Yazma da iletişim kurma becerisi için en güçlü araçlardan biridir. Öğrenciler matematik hakkında yazdıkları zaman hem matematik hakkında düşünme ve öğrenme sürecinde aktif olarak ilgili olmakta hem de matematiği anlamada gelişim göstermektedirler.
Atatürk Köşesi

Ansolon