MUN CLUB

Öğrencilerimizin kariyerlerine attığı ilk adımlardan biri sayılan MUN çalışmaları ile öğrencilerimize profesyonel bir duruş sergileme, toplum karşısında konuşabilme, özgüven, dünya sorunları üzerinde farkındalık yaratma, çözüm üretebilme gibi duyuşsal ve bilişsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunları yaparken yabancı dil becerisini bir araç olarak kullanacakları ortam içinde bulunmaları için tüm hazırlıklar yapılacaktır.

TBMUN okulumuzun yerelden dünyaya açılan bir kapı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle hem ulusal hem de uluslararası konferanslarda öğrencilerimiz dünya sorunlarına yeni çözümler üreterek kendilerini İngilizce olarak ifade etmektedirler. Ayrıca okulumuzda düzenlenen konferanslarda takım olma, birlikte karar verebilme, konuk ağırlama aşamalarında alternatif çözümler üretme gibi pek çok yetkinliklerini gelişmektedirler.

Öğrencilerimiz MUN Club kapsamında Cambridge, UK’de düzenlenen CamMUN konferansına katılmıştır. Çeşitli komitelerde Arjantin ve Pakistan delegesi olarak görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Bu süreçte elde ettikleri birikimleri diplomatik bir dil kullanarak sunmuşlardır. Avrupa’nın pek çok ülkesinden gelen delegeler ile kaynaşarak temsil ettikleri ülkeleri başarıyla canlandırırken, ülkemizi de Türk gencine yakışan bir şekilde; çağdaş, aydınlıkçı ve ilerlemeci, Atatürk gençleri olarak diğer delegelere tanıtmışlardır.

Atatürk Köşesi

Ansolon