MUSIC PERFORMING CLUB

Öğrencilerimizin yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Müzikal temel bilgiler ile okur-yazarlıklarının artması, yatkın oldukları enstrümanların gruplar halinde eğitimini almaları (davul, üt, keman, gitar, piyano, vb.) ve öğrendikleri müzikal birikimler doğrultusunda toplu halde performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapılması hedeenir.
Atatürk Köşesi

Ansolon