İngilizce

Yabancı dil eğitiminde çocuklara İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda etkinliklerde çocukların en iyi ve en kalıcı şekilde yaparak ve yaşayarak öğrendikleri göz önünde bulundurularak harekete dayalı aktiviteler (Total Physical Response/TPR), eğlenirken ve oynarken İngilizce öğrenebilecekleri uygulamalar yer almaktadır. Basit konuşma kalıplarının yanı sıra renk, şekil, sayı ve zıt kavramları, günlük yaşantılarında karşılaştıkları varlıkların adları ve özelliklerini eğlenerek ve oynayarak öğretmelerine destek verilir. Çocukları İngilizce etkinliğine hazırlamak amacıyla her gün rutin olarak Greetings (Karşılama), Days of the Week (Haftanın günü), Weather (Hava Durumu), 100 Days Count (100.gün sayımı), vb. uygulamalar yapılır.

4 ve 5 yaş grubunda Türk Eğitim Derneği okullarındaki öğretmenlerin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlanan “TEDdy’s Ready” kitapları kullanılmaktadır. Öğrenci kitabı ve çalışma kitabını içeren set interaktif cd, animasyon cd ve şarkı cd ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca kitap setlerimiz mini hikaye kitaplarını da içerir.
Atatürk Köşesi

Ansolon