Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışından yola çıkarak öğrencilerin kişisel gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Okul öncesi dönemde PDR etkinlikleri öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerini destekleyerek potansiyellerini keşfetmelerine yardım eder.

Gözlemler ve takip çalışmaları sonucu elde edilen veriler bireysel görüşmelerde velilerle paylaşılır. Hazırlık gurubu öğrencilerimize okula hazır oluş düzeylerini belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır.

Bölümümüz ayrıca velilere yönelik seminer ve veli grup çalışmaları yoluyla ebeveyn tutumlarına ışık tutar.

Atatürk Köşesi

Ansolon